Test

De selvstændige OPI projekter skal udvikles og evalueres med øje for kommercialisering og skalering, for at sikre at løsningerne er konkurrencedygtige. Test og demonstration kan være en måde at gøre det på. Casene skal afgøre hvilke tests, der skal opstilles for at bekræfte potentialet for kommercialisering, og hvorvidt løsningen er rentabel. Jo mere virkelighedsnære tests er, jo bedre er det for leverandørerne

 

FNs globale mål for bæredygtig udvikling

Cleantech TIPP spiller ind i FNs globale mål nr. 9 og nr. 12

Se mere