Test fas

Projektets pilotprojekt utvärderas med blicken fäst på möjligheterna till kommersialisering och skalning som ska säkerställa att lösningen är konkurrenskraftig. Test och demonstration kan vara ett sätt att göra det på. Pilotprojekten avgör vilka test som ska genomföras för att undersöka huruvida lösningen har potential för kommersiellt bruk och skalning och om den kommer att bli lönsam i längden. Desto mer verklighetstrogna testerna är, desto bättre är det naturligtvis för leverantörerna.

 

FNs globale mål for bæredygtig udvikling

Cleantech TIPP spiller ind i FNs globale mål nr. 9 og nr. 12