Copenhagen Wi-Fi – Ét login

Projektet er et delprojekt i ReVUS-fyrtårnsprojektet ’Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen’. Projektet har fokus på etableringen af ét fælles login for borgere og turister til Wi-Fi på tværs af en lang række offentlige og private aktører, herunder fx kommunale bygninger og restauranter.

Formålet med projektet er blandt andet at sikre bedre mobildækning indendørs i energieffektive bygninger og at understøtte en bedre anvendelse af den eksisterende WiFi-infrastruktur. Projektet er afsluttet med et notat, der beskriver mulighederne og en proces for et arbejde, henimod en fælles login-løsning.

KONTAKT

Projektleder
Lone Kelstrup 

lone.kelstrup@gate21.dk

Varighed

Januar 2018 – August 2018

Partnere

Gate 21, Region Hovedstaden.