Sidste år kom Plan C med en rapport, der på initiativ af Brøndby Kommune kortlagde en række udfordringer ved kommuners brug af CTS-systemer (Central Tilstand og Styring), der blandt andet bruges til at styre lys, varme og ventilation på eksempelvis skoler. Den slog fast, at der er et stort potentiale i en øget strategisk tilgang til arbejdet med CTS.


“Vi fandt ud af, at rigtig mange anlæg ikke udnyttes optimalt. Konsekvensen er et ringere indeklima og et unødvendigt energispild, der går ud over både kommunernes økonomi og vores klima,” fortæller Jeppe Friis-Hansen, projektkonsulent i Plan C.


Godt udbudsmateriale er den bedste start


Derfor arbejdes der nu i Plan C på at udarbejde en CTS-strategi. Den skal både hjælpe kommunerne med at styre eksisterende CTS-anlæg, men også med at lave det rigtige udbudsmateriale. For det er oftest her problemerne med at udnytte CTS-anlægget optimalt starter.


“Mange leverandører har den oplevelse, at en del efterfølgende driftsproblemer kunne være undgået, hvis udbudsmaterialet, som de baserer deres bud på, havde været mere specifikt. For når de byder, er det med udgangspunkt i den billigste løsning, der kun lige akkurat lever op til de krav, bygherrer stiller i udbuddet,” forklarer Jeppe Friis-Hansen og fortsætter:


“Resultatet er et CTS-system, der ikke fungerer optimalt, når det bliver afleveret til kunden og derfor ikke giver de forventede besparelser. Man skal derfor se nærmere på specifikationskrav, implementering og den efterfølgende vedligeholdelse af systemet. Det er det, vi med denne strategi forsøger at imødekomme.”


Styregruppe viser vejen


Udkastet til strategien er godt undervejs, men inden den implementeres i blandt andet Hvidovre, Brøndby og Ishøj kommune, der er med i projektet, skal en styregruppe bestående af leverandører, bygherrer og rådgivere være med til at kvalificere den yderligere.


“Det er vigtigt for os, at produktet bliver så anvendeligt og tæt på virkeligheden som muligt, så derfor inddrager vi de typiske partnere omkring etableringen af CTS-systemer i udviklingen. På den måde får vi forhåbentligt lavet en anvendelig og konkret CTS-strategi,” forklarer Jeppe Friis-Hansen.