CTS er et redskab til automatisk bygningsstyring, der bidrager til at opnå bedre indeklima og markante besparelser på energiforbruget. CTS guiden hjælper brugeren til at præcisere sine krav, så det bliver nemmere at vælge det optimale styringssystem.

 

Baggrunden for CTS-Guiden

 

CTS-Guiden udvikledes i Plan C projektet og lanceret i 2013. Idéen til guiden opstod på en workshop, hvor en række kommuner i Plan C-samarbejdet drøftede, hvordan man kunne forbedre styringen af de tekniske anlæg på store kommunale ejendomme. Da flere kommuner som led i deres energiarbejde var i gang med eller overvejede en mere konkret strategi for CTS, blev det på workshoppen besluttet at udvikle en inspirations-samling i fællesskab, som kan bidrage til et mere helhedsorienteret billede af CTS-processen.

Bygningsstyring er en kompleks størrelse, ofte så kompleks, at mange bygherrer vælger at overlade det hele til rådgivere. ”De ved jo bedst”. Men sådan er det ikke altid, og mange rådgivere og leverandører ønsker faktisk, at kommunerne formulerer deres krav og ønsker mere konkret, fordi de kender de forhold i bygningerne, som de ønsker at styre.

Eller gør de? I praksis har det vist sig, at mange bygherrer faktisk ikke er helt klar over, hvilke overvejelser man skal gøre sig, inden man sætter ”CTS” på bestillingssedlen. Det er her, guiden vil kunne give inspiration og gode råd til, hvordan processen får et klart afsæt.

Guiden indeholder en række erfaringer, gode råd og enkelte værktøjer, der kan give bygherren et bedre fundament til at ud- eller opbygge sin egen strategi. Den skal hjælpe med at undgå faldgruber, som andre har erfaring med, og den giver gode tips og links til at finde relevante informationer, som ikke guiden ikke når omkring.

For at kunne give et helhedsorienteret billede af processen kommer informationer og erfaringer i guiden både fra kommunale bygherrer, rådgivere og leverandør indenfor CTS-branchen.

Guiden er udarbejdet i samarbejde mellem Plan C-partnere, Trend Control Systems og Energiforum Danmark. Kommunerne har bidraget med deres informationer og erfaringer fra forskellige CTS-processer, mens de øvrige samarbejdspartnere har suppleret med faglig viden omkring tekniske forhold.

 

HVORFOR ETABLERE CTS?

En velfungerende bygningsautomation (CTS) har stor betydning for gode indeklimaforhold og en energieffektiv anvendelse af en bygning. Etablering af CTS medfører en ikke uvæsentlig investering, og det er derfor vigtigt, at man som bygherre konkretiserer sine behov og forventninger til bygningsstyringen. Med CTS-guiden får du gode råd og konkrete redskaber til at styre processen fra analyse til udførelse.