Cases

Fra strategi til praksis

Brøndby Kommune har udarbejdet en CTS-strategi med standardiserede dokumenter. Strategiens elementer blev afprøvet på Søholtskolen og skabte værdifulde erfaringer.

CTS i Albertslund Kommune

I Albertslund Kommune startede etableringen af CTS i starten 80’erne. Incitamentet var energibesparelser og bedre styring for brugerne. 

Måleretablering på Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Ishøjs Idræts- og Fritidscenter har fået etableret ca. 60 bimålere for at øge kendskab til, hvor i centret det største forbrug ligger og derved at kunne prioritere energiindsatser.

Hvorfor opfylder CTS-systemet ikke kundens behov?

Et kig fra en leverandørs vinkel, der sætter tankerne i gang og giver inspiration til at overveje brugerens behov.

Begrænsningerne ved automatisk styring

Menneskets øje og erfaring kan ikke alene erstattes af automatisk styring.

Betydningen af at vælge de rette fagfolk

Brøndby Kommune har tidligere prøvet, at der blev brugt håndværkere, som manglende erfaring med CTS etablering.
Nu er de klar til at komme med anbefalinger, baseret på deres erfaringer.

Energiorganisation i Brøndby Kommune

I Brøndby Kommune er energiarbejdet styret centralt. 

Energiorganisation i Hvidovre Kommune

Bliv klogere på hvordan ansvaret for energiarbejdet fordeles i Hvidovre Kommune.

Energiorganisation i Ishøj Kommune

Ishøj kommune har fundet en hybridløsning, hvor CTS’en styres centralt, men kan tilpasses lokalt. 

Energiorganisation i Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune har valgt en løsning med central overvågning og styring af de tekniske anlæg. 

Learning by doing

Nogle gange kan kurser være lidt abstrakte, og nogle mennesker lærer bedst ved at prøve sig frem.

Serviceledernes behovscirkler

De tekniske serviceledere er et vigtigt led, når de store kommunale ejendomme skal drives energivenligt. Men de kan ikke løfte byrden alene. Energirådgiveren i Hvidovre Kommune giver et bud på serviceledernes behov.

Albertslund Kommunes erfaringer med serviceaftaler

Albertslund Kommune har fundet en billig løsning, hvor en kombination af akutforsikring og in-house ekspertise sparer penge på driften.

Brøndbymodellen for CTS udbud

Brøndby Kommune har udviklet standardiseret udbuds- og acceptmateriale, og dermed undgået store usikkerhedstillæg.

Albertslund Kommunes erfaringer med internetadgang til CTS

I Albertslund Kommune kører CTS via intranettet.

Entrepriseformer i Ishøj Kommune

Understationer med programmer, kommunikation og præsentation sker via kommunens intranet, og skaber både besparelser og fleksibilitet.

Sammenkobling af forskellige komponenter skaber udfordringer

“Keep it simple” siger Ishøj Kommune nu, efter et mislykket forsøg på at integrere forskellige systemer.

Vallensbæk Kommunes erfaringer med serviceaftaler

Det kan belaste driftskontoen unødigt meget, hvis der ikke allerede i projekteringsfasen er overblik over de serviceaftaler, der vil være behov for.

HVORFOR ETABLERE CTS?

En velfungerende bygningsautomation (CTS) har stor betydning for gode indeklimaforhold og en energieffektiv anvendelse af en bygning. Etablering af CTS medfører en ikke uvæsentlig investering, og det er derfor vigtigt, at man som bygherre konkretiserer sine behov og forventninger til bygningsstyringen. Med CTS-guiden får du gode råd og konkrete redskaber til at styre processen fra analyse til udførelse.