De fem faser

 

Fem faser til et effektivt CTS-projekt

 

Formålet med denne guide er at give de kommunale beslutningstagere inspiration til systematisk at belyse forhold og gennemgå en række overvejelser, inden beslutningen om et konkret CTS-system tages. Det fremmer valget af det system, der svarer bedst til behov og krav, og som samtidigt kan bidrage til en forbedret dialog mellem bygherre, rådgiver og leverandører. Guiden læner sig op ad de forskellige faser i en typisk CTS-proces, uanset om det omhandler nyetablering, udvidelse eller udskiftning af eksisterende anlæg. Hovedformålet er at få belyst flest mulige vinkler for at undgå de fejl, der senere kan formindske CTS-systemets effekt.

Guiden er opbygget i kronologisk rækkefølge med en arbejdsproces opdelt i fem faser – fra “Bygningsanalyse” til “Drift”. Den tager udgangspunkt i bygherrernes forskelligheder og peger på, at der er mange måder at etablere CTS systemer på. Guiden oplyser også om faldgruber, som kan medvirke til, at det valgte system ikke svarer til bygherrens forventninger.

Guiden har særlig fokus på Fase 1: Bygningsanalyse. Grunden til det er, at mange problemer og uoverensstemmelser ved et CTS-projekt kan undgås ved et større fokus på og kendskab til de bygningsmæssige forhold, som har vist sig at være væsentlige forudsætninger for at kunne vælge de rette komponenter, der skal sikre en optimal bygningsstyring. Arbejdsprocessen er inddelt i følgende fem hovedfaser:

 

Fase 1: Bygningsanalyse

Fasen bør prioriteres højt, da det er her man skaber sig et overblik over de forhold, der danner grundlag for den endelige beslutning. Her handler det bl.a. om at kende bygningens stand og anvendelse, såvel som forhold omkring udstyr og drift.

 

Fase 2: Kravspecificering

Her undersøges hvilke valg, der skal træffes, for i sidste ende at opnå størst muligt effekt af det valgte styringssystem. Det skal undersøges, hvilke betingelser, der skal være opfyldte for at opnå optimal drift og brugertilfredshed. Her formulerer bygherren sine ønsker.

 

Fase 3: Projektering

Denne fase omfatter planlægning og projektering – typisk den fase, hvor mange bygherrer sædvanligvis påbegynder processen. Hovedfokus i guiden er at give inspiration til, hvad man skal huske, når man drøfter forholdene om projektudformning med rådgivere og leverandører. Mange af elementerne, som beskrives i fasen, vil derfor være velkendte.

 

Fase 4: Udførelse

Også i denne fase, hvor beslutningerne vil blive omsat til konkrete handlinger, er det vigtigt, at bygherren kender til de forhindringer, der kan vanskeliggøre etableringsprocessen. I denne fase vil det vise sig, om man har formuleret sine krav tydeligt nok, bl.a. kravene til tekniske kompetencer i udførelsen.

 

Fase 5: Drift

For at alle parter bliver tilfredse med det etablerede system, skal en række forhold være opfyldte. Denne fase beskriver, hvad der skal til for at sikre en tilfredsstillende drift.

Selv om det ikke egentlig hører til driftsfasen, har vi alligevel lagt et afsnit om evaluering af processen i denne fase, da det typisk er i driftsfasen, at man opdager, hvis noget ikke er, som det bør være. Senest her bør man tage læring af sine fejl ved at evaluere processen og finde frem til de punkter, hvor man kan ændre noget.

HVORFOR ETABLERE CTS?

En velfungerende bygningsautomation (CTS) har stor betydning for gode indeklimaforhold og en energieffektiv anvendelse af en bygning. Etablering af CTS medfører en ikke uvæsentlig investering, og det er derfor vigtigt, at man som bygherre konkretiserer sine behov og forventninger til bygningsstyringen. Med CTS-guiden får du gode råd og konkrete redskaber til at styre processen fra analyse til udførelse.