Fase 1: Bygningsanalyse

Der er lang vej fra ønsket om at etablere eller revidere kommunens CTS-systemer til at have velfungerende systemer i drift, og der må træffes en række valg.

Jo mere disse valg baseres på velfunderet viden, desto større er chancen for at opnå det ønskede resultat. Det er lidt som at støbe et stabilt fundament, inden huset bygges… Det kan godt forekomme lidt langsommeligt, men på langt sigt er det de gode forberedelser, der sikrer et gnidningsfrit forløb, og som i sidste ende er ressourcebesparende, fordi man træffer de rigtige valg.

Derfor er denne fase meget vigtig, i det er her, man danner sig et overblik over de forhold, der danner udgangspunkt for den endelige beslutning. Det handler om at kende bygningens stand og anvendelse, samt forhold vedrørende udstyr og drift.

Find de relevante dokumenter og redskaber i boksen ude til højre.