Fase 2: Kravspecificering

Når man har kortlagt sine bygningsmæssige forhold, kender brugernes behov og hvilke anvendelser bygningen egner sig til, er det nemmere at gøre sig klart, hvilke styringstekniske forventninger man kan realisere.

I denne fase undersøges det nærmere hvilke valg, der skal træffes for i sidste ende at opnå størst mulig effekt af det valgte styringssystem. Der skal undersøges hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at opnå optimal drift og samtidig stor brugertilfredshed. Med andre ord: Her skal bygherren formulere det, han vil have.

Find de relevante dokumenter og redskaber i boksen ude til højre.