Fase 3: Projektering

Når alle eksisterende forhold er belyste, driftsdata og tekniske installationer er kendte og de behov, som man ønsker opfyldt med CTS-systemet, er formulerede, kan man gå i gang med den egentlige projektering.

Alle krav og ønsker formuleres i et udførligt og vel gennemtænkt udbudsmateriale. Her skal det nøje beskrives, hvilke ydelser entreprenøren skal yde, hvordan anlægget skal opbygges, og hvordan det skal testes. Her er det meget vigtigt med en overensstemmelse mellem bygherrens krav og entreprenørens ydelser.

Uanset hvilket system man vælger, er fremgangsmåden stort set den samme. Først og fremmest skal bygherre danne sig et overblik over, hvad CTS-systemet skal styre, registrere og måle. Når det er oplistet er funktionsbeskrivelser det næste skridt.

En funktionsbeskrivelse forklarer, hvordan det enkelte anlæg skal styres og reguleres og indeholder en beskrivelse af anlæggets betjening og sammenhæng med andre tekniske anlæg. Funktionsbeskrivelsen tager stilling til, hvordan bl.a. de forskellige HVAC-funktioner skal hænge sammen. Det vil være en stor fordel at opbygge funtionsbeskrivelserne ensartet, så misforståelser mellem bygherre og entreprenør undgås. Herefter beskrives undercentralernes funktionalitet, med fokus på hvilken protokol der anvendes, punktbestykningen af de tekniske anlæg (bl.a. ID-koder for fysiske punkter samt de forskellige anlægs ønskede funktionalitet), opbygning af anlægsbilleder, samt prioritering af datalogning, alarmer, setpunkter mv.

Elarbejdet bør beskrives nøje i udbudsmaterialet. Det skal beskrives i forhold til stærk- og svagstrøm, føringsveje, ændringer i eksisterende tavler, motorer og frekvensomformere, opmærkning, transformere, transient beskyttelse, kommunikationskabler mv. Arbejdet skal udføres i henhold til Maskindirektivet.

En grundig gennemgang i fase 1 vil kunne mindske risikoen for, at uforudsete situationer opstår i udbudsfasen. Alligevel vil der være situationer, hvor man bliver tvunget til at tage stilling til givne forhold igen – det vil typisk være ændrede økonomiske forhold. Proces og planlægning bør derfor opfattes som iterativ, og man bør sørge for, at de nye forhold tænkes igennem og vurderes med samme omhu som de tidligere forhold.

Med hensyn til konkret udarbejdelse af udbudsmateriale, som guiden ikke kommer nærmere ind på, findes forskellige aktører og værktøjer på markedet. Den medlemsdrevne non-profit forening bips (byggeri – informationsteknologi – produktivitet – samarbejde) har til formål at udvikle og udarbejde standarder og digitale værktøjer for byggeri og anlæg. På bips’ hjemmeside findes en lang række relevante værktøjer, der kan hjælpe bygherren og rådgiverne i projektudformningsprocessen.

Find de relevante dokumenter og redskaber i boksen ude til højre.