Fase 4: Udførelse

En række bygherrer har oplevet, at det har krævet meget arbejde at få CTS-systemerne til at køre optimalt efter installationen. Derfor giver det god mening at være med i processen og gøre sig klart, hvad man bør være opmærksom på.

Bygherren kan dog til en stor grad selv være med til at sikre at få overdraget et fuld funktionsdygtigt CST-system ved at stille krav til entreprenørens færdiggørelse af anlægget.

Vær opmærksom på, at en stordel af CTS-entreprenørens arbejde først kan påbegyndes, når alle andre leverandører har afsluttet deres arbejder.

Fx kan CTS-entreprenøren ikke indregulere funktionen af VAV og Ventilationssystemerne før disse er installeret, idriftsat og indreguleret af ventilationsentreprenøren. Ligesom varmeanlæggets vandmængder skal være indreguleret af VVS installatøren inden CTS entreprenøren kan indstille og afprøve radiatorstyringer, varmeflader, blandesløjfer mv.

Dette glemmes meget ofte, og tidsplanen indeholder derfor ikke den nødvendige tid til disse opgaver. Når man fastlægger tidsplanen bør der som minimum være afsat 2-3 uger til CTS efter alle anlæg er afleveret. Herefter skal der typisk udføres en 40 dages test, inden CTS anlægget kan afleveres.

Ved at stille krav til entreprenørens færdiggørelse af anlægget kan bygherren være med til at sikre sig at få overdraget et fuld funktionsdygtigt CST-system.

Find de relevante dokumenter og redskaber i boksen ude til højre.