Faktaark

Kort om CTS

Hvad betyder CTS egentlig? Hovedbestanddele, fordele og ulemper ved CTS.

Forkortelser i CTS-verdenen

Hvad står IBI, ABA eller ERP for?

Human Machine Interface (HMI)

For at kunne ‘tale’ MED sit CTS-system, har den daglige systembruger behov for et ”ansigt af systemet”. Dette kalder man et Human Machine Interface (HMI) eller på dansk en ”brugerflade”.

Hvad betyder BACnet?

Beskrivelse af BACnet standarden.

Hvad er Modbus?

En kort beskrivelse af, hvad ‘Modbus’ er for en bus. Hvor kører den hen…?

Hvad er SCADA?

En kort beskrivelse af, hvad SCADA står for, hvad den bruges til og hvilke fordele/ulemper det indebærer.

Kommunikationsprotokoller

Kommunikationsprotokoller beskriver, hvordan data skal udveksles. Faktaarket giver en kort beskrivelse af de mest anvendte kommunikationsprotokoller.

Netværk

CTS-anlæg, IBI-anlæg, sikringsanlæg m.fl., kommunikerer alle sammen via kommunikationsbusser. Disse kommunikationsbusser kaldes i daglig tale netværk.

Hvad er ERP?

ERP kan samle en virksomheds forskellige data og systemer, som eksempelvis det økonomiske system, drift- og vedligeholdelsessystemet, forbrugs- og energidata-systemet eller selve bygningsstyringen.

Hvad står IBI for?

En kort beskrivelse af, hvor man typisk bruger IBI, hvordan samspillet er med andre systemer, og hvad man skal være særligt opmærksom på.

Stand-alone systemer

En kort beskrivelse af, hvad stand-alone systemer bruges til og hvilke typer der findes.

HVORFOR ETABLERE CTS?

En velfungerende bygningsautomation (CTS) har stor betydning for gode indeklimaforhold og en energieffektiv anvendelse af en bygning. Etablering af CTS medfører en ikke uvæsentlig investering, og det er derfor vigtigt, at man som bygherre konkretiserer sine behov og forventninger til bygningsstyringen. Med CTS-guiden får du gode råd og konkrete redskaber til at styre processen fra analyse til udførelse.