Vejledninger

Brøndby Kommunes CTS-håndbog

Brøndby Kommune har, samtidig med at udarbejde en CTS-strategi, lavet en håndbog, der bl.a. fastlægger hvilke forhold man ønsker at tilgodese, når der etableres CTS i kommunens bygninger.

CTS procestjekliste

En tjekliste over forhold, der skal ses nærmere på, i den indledende fase af en CTS-proces. Tjeklisten er opbygget efter de samme faser, som CTS-guiden, derfor supplerer disse to værktøjer hinanden.

Den lille blå om pumpedrift

Elfor har udgivet denne lille håndbog, der indeholder mange relevante punkter, hvis man vil vide mere om pumper.

Den lille blå om varme

Dansk Energi har udgivet denne nyttige håndbog om varmeinstallationer, energimærkninger, indeklima mm.

Den lille blå om varmepumper

Dansk Energi har udgivet denne nyttige håndbog om varmeupumper, varmekilder og regulering af varmeanlæg.

Den lille blå om ventilation

Elfor har udgivet denne lille håndbog, der indeholder nyttig information om energibevidst projektering, ventilationsprincipper og energiforbrug.

HVORFOR ETABLERE CTS?

En velfungerende bygningsautomation (CTS) har stor betydning for gode indeklimaforhold og en energieffektiv anvendelse af en bygning. Etablering af CTS medfører en ikke uvæsentlig investering, og det er derfor vigtigt, at man som bygherre konkretiserer sine behov og forventninger til bygningsstyringen. Med CTS-guiden får du gode råd og konkrete redskaber til at styre processen fra analyse til udførelse.