Danish-German Storage of Renewable Energy

Den danske og tyske energiproduktion er grønnere end nogensinde, og på begge sider af grænsen er der sat ambitiøse mål for at reducere CO2-udledningen. Men overgangen til 100% vedvarende energi skaber nye udfordringer for vores energisystem. For når produktionen varierer efter vind og vejr, produceres der i perioder mere energi, end der umiddelbart er behov for, mens det på andre tidspunkter er nødvendigt at supplere med mindre bæredygtige energikilder når sol og vind ikke rækker. Derfor er det nødvendigt at finde nye løsninger til at balancere et fremtidigt energisystem baseret på 100 % vedvarende energi. Det er udgangspunktet for projektet Danish German Storage of Renewable Energy, eller blot ”DG STORE” – et dansk tysk samarbejde som tager afsæt i geografien omkring Lolland og Flensborg.

Baggrunden for samarbejdet er, at Lolland og Flensborg deler nogle af de samme udfordringer, da begge geografiske områder kan betragtes som selvstændige ”energi-øer”. Flaskehalsproblemer i elnettet mellem Lolland og Sjælland kan i perioder give udfordringer med at transportere strømmen ud til resten af landet, hvilket i perioder gør det nødvendigt at nedregulere eller helt stoppe produktionen fra vedvarende energikilder. Alene i 2018 blev den vedvarende energiproduktion i Danmark stoppet eller nedreguleret i en grad svarende til 2% af den samlede årlige vindkraftproduktion. Samtidig er Flensborg og omegn koblet på det danske transmissionsnet og dermed afskåret fra resten af Tysklands energisystem.

Derfor har man på begge sider af grænsen behov for at finde løsninger, som kan nyttiggøre strømmen – også når der produceres mere end der umiddelbart er behov for. Det sker gennem syv innovative casesamarbejder på begge sider af den dansk-tyske grænse. Projektet vil blandt andet afdække potentialet ved øget elektrificering af fjernvarmen, fleksibel opladning af elbiler og busser samt mulighederne for fleksibelt energiforbrug i detailhandlen og i private og offentlige bygninger.

Følg DG-STORE på projektets egen hjemmeside: www.DG-STORE.eu 

 

Partnere

Gate 21, SCS Hohmeyer & Partner, Stadtwerke Flensborg, AktivBus Flensborg, Selbsthilfe-Bauverein Flensborg (SBV), Lolland Kommune, Lolland Forsyning A/S, Vitani Energy Systems A/S, NEOGRID, Energinet.dk, Salling Group.

Finansiering og varighed

Projektet er støttet af Interreg Deutschland-Dänemark og løber fra januar 2020 til juni 2023.

Kontakt

Projektleder
Tim Nikolaj Tannhof

tim.nikolaj.tannhof@gate21.dk