Data og energieffektivisering i bygninger

Energistyrelsen ønsker at gennemføre en dialog- og inddragelsesproces om udnyttelsen af data til fremme af anvendelse af data til energieffektivisering af bygninger.

Energistyrelsen har på denne baggrund bedt Gate 21 at bistå med gennemførelsen af aktiviteterne

Inddragelsesprocessen bygger videre på et større Energistyrelsen-initiativ, som allerede har resulteret i udmøntninger til blandt andet demo-projekter og analyser.

Det primære formål med inddragelsesprocessen er – sammen med primære interessenter – at identificere potentialer, barrierer og tiltag, som der med fordel kan arbejdes videre med fra statens side for at fremme en udvikling, som centrale aktører kan bakke op om.

KONTAKT

Projektleder
Lars Rachlitz

lars.rachlitz@gate21.dk

Varighed

Juni 2018 – juni 2019

Partnere

Gate 21, Energistyrelsen