Data og energieffektivisering i bygninger

Energistyrelsen har gennemført en dialog- og inddragelsesproces om udnyttelsen af data til fremme af anvendelse af data til energieffektivisering af bygninger med bistand fra Gate 21. Inddragelsesprocessen byggede videre på et større Energistyrelsesinitiativ, som allerede har resulteret i blandt andet demoprojekter og analyser.

 

Konkret blev der gennemført to større events for en lang række af virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige aktører, der arbejder med data til fremme af energieffektiviseringer i bygninger. Det ene event havde fokus på anvendelse af data til at sikre fleksibelt energiforbrug, og det andet event havde fokus på at præsentere Energistyrelsens vision om et Bygnings- og Energiatlas. Her blev en bred vifte af aktører bedt om at identificere potentialer, barrierer og tiltag, der med fordel kan arbejdes videre med.

 

Opsamlingen på workshoppen kan ses her.

KONTAKT

Projektleder
Lone Kelstrup

lone.kelstrup@gate21.dk

Varighed

Juni 2018 – December 2019

Partnere

Gate 21, Energistyrelsen