Databaseret energistyring i offentlige og almene bygninger

Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

For at spare energi og CO2 arbejder mange kommuner og almene boligselskaber med at bruge data til at skabe overblik og styre forbruget. Men der er store potentialer i at anvende data bedre og skabe yderligere besparelser – og netop det er i fokus i et nyt dansk-svensk samarbejde.

Bygninger spiller en væsentlig rolle i danske og svenske mål om at være fri af fossile brændstoffer i henholdsvis 2050 og 2045. Op til 40 procent af det samlede energiforbrug går nemlig til opvarmning, ventilation og køling af vores bygninger. Men selvom mange kommuner og boligselskaber i disse år energirenoverer og i stigende grad anvender data til at styre energiforbruget, tabes en del af besparelserne på gulvet. Brugerne anvender ikke de store mængder data, enten fordi de ikke præsenteres i formater, der giver mening for den enkelte bruger eller fordi kvaliteten af data svinger og adgangen til denne er mangelfuld. Udfordringen er at data ikke nødvendigvis kommer ind, hverken automatisk eller i realtid, i energistyringssystemerne, hvilke hindrer kommunerne i at agere.

I det nye projekt, Databaseret energistyring i offentlige bygninger, går 17 partnere, herunder en række danske og svenske kommuner og et boligselskab, sammen om at kaste lys over problemerne. Projektet vil bane vejen for anvendelse af data i energistyring og -ledelse for at fremme energibesparelser, arealanvendelse og indeklima i kommunale bygninger og almennyttige boligselskaber.

 

Større fokus på bygninger i den grønne omstilling

Det nye projekt er et led i Gate 21’s øgede fokus på bygningsområdet som en væsentlig del af den grønne omstilling. Mange steder i landet energirenoveres offentlige og almene bygninger i disse år. Kommuner og almene boligselskaber kan gå foran og vise, hvordan man kan skabe mere værdi af brugen af data i energibesparelser. Det nye projekt tager udgangspunkt i bygningsejernes konkrete udfordringer.

 

Fem fokusområder

Projektet vil løse udfordringerne ved at sætte fokus på fem områder:

  • Igangsætte helhedsorienteret bygningsdrift hvor vedligehold, energieffektivisering og godt indeklima tænkes sammen med totaløkonomi.
  • Etablere databaserede energi/driftssystemer ud fra kommuner og boligforeningers behov med fokus på dynamiske data og åben integration.
  • Inddrage ledelse, ejendomsadministration, ejendomsfunktionærer og brugere i anvendelse af løsningerne, blandt andet på baggrund af nye formidlingsmåder såsom visualisering.
  • Øge kompetencerne for alle, der kan være en driver for energi- og brugsoptimering i bygningerne.
  • Skabe en mulighed for at overvåge hele bygningsporteføljen og beslutte, hvilken indsats der er den rigtige for den enkelte bygning og på tværs.

Derudover vil partnerne sikre vidensdeling i både Danmark og Sverige. Mange af de samme udfordringer kan findes i både danske og svenske kommuner og det er derfor oplagt af udveksle erfaring og viden.

Projektet Databaseret energistyring i offentlige bygninger skal samarbejde med projektet Data i anvendelse: Energieffektivisering på baggrund af adfærdsrettet kommunikation.

Projektet er støttet af Interreg ÖKS.

KONTAKT

Projektledere:

Lone Kelstrup
lone.kelstrup@gate21.dk

 

 

 

SImon Peter Larsen
simon.peter.larsen@gate21.dk

Varighed

April 2020 – September 2022

Partnere

Bjuvs kommun, Bornholms Regionskommune, Eslövs kommun, Frederiksberg Kommune, Guldborgsund Kommune, Helsingborgs stad, Hillerød Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Sorø Kommune, Tårnby Kommune, Osby kommun, Boligselskabet Sjælland, DTU, Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne og Gate 21.

Støtte

Projektet er støttet af EU’s Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS).