Carbon 20-deltageren DBC (tidligere kaldet Dansk BiblioteksCenter) er en vidensvirksomhed, der bl.a. arbejder med bibliotekernes bibliografiske grundlag og deres fælles internetbaserede søgesystemer. Ifølge controller Sune Nielsen skal en virksomhed som DBC naturligvis have viden om klima og miljø, hvilket de bl.a. får gennem Ballerup Klimanetværk og Carbon 20.


Store CO2-reduktioner
De 25 %, DBC har sparet, svarer til 167,9 tons CO2 om året. Det svarer til knap 17 enkeltpersoners CO2-udslip pr. år, hvilket er en pæn reduktion. Reduktionen er bl.a. nået på baggrund af tiltag inden for belysning, blænding af en port med træk, ombygning og renovering af ventilationssystemet og udskiftning af servere.Ny belysning med energisparepærer hos DBC


Undersøger nyt system til energistyring
DBC er netop nu ved at undersøge muligheden for at etablere et energistyringssystem, som også inddrager medarbejderne.


– Det er et system som via en række målere i hvert enkelt rum fortæller, hvor energien bliver brugt i virksomheden og giver et billede af, hvor man kan spare. Energiforbruget rapporteres direkte ind på vores computere, smartphones eller andre intelligente enheder. Det giver en unik mulighed for, at både medarbejdere og ledelse kan ændre adfærd, fordi de får en konkret viden om, hvordan de selv bidrager til energiforbruget. Herudover kan vi dokumentere vores CO2-reduktioner. Vi skal have lavet en screening af virksomheden for at se, hvilket potentiale systemet rummer for DBC, og jeg glæder mig til at se resultatet, fortæller Sune Nielsen.


Værter for næste klimanetværksmøde i Ballerup
DBC er værter for næste klimanetværksmøde d. 28. februar 2013 i Ballerup. Her får du mulighed for at se det spændende DBC-domicil med kunst på væggene og en stor samling af bøger. Du kan også høre om DBCs erfaringer med klimatiltag, høre IQ-energi fortælle om energistyring og Schneider Electrics erfaringer med energiscreeninger.    En del af den store bogsamling hos DBC