af | maj 4, 2017

Flere kommuner får øjnene op for potentialerne i deleøkonomi. Når borgere, virksomheder og kommuner deler, sparer de ressourcer, energi og penge. Deleøkonomi kan derfor være et værdifuldt redskab til at opfylde kommunale klima- og miljømål. Gate 21 og Implement Consulting Group inviterede i marts til idéudviklingsworkshop for at inspirere flere kommuner til at sætte skubbe i deleøkonomiske initiativer.

”Husk nu, at vi ikke bare laver deleøkonomi for sjov!,” siger programleder Line Bech friskt, da de første oplægsholdere har varmet op under deltagerne på workshoppen i marts ved at fortælle om de store potentialer ved deleøkonomi.

Deltagerne er medarbejdere fra kommuner og vidensinstitutioner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, som Gate 21 og konsulentvirksomheden Implement Consulting Group har inviteret for at udvikle idéer til projekter, der kan få mere deleøkonomi i kommunerne.

Latteren breder sig blandt deltagerne, men pointen står klar: der er store og uudforskede miljømæssige potentialer for kommunerne i deleøkonomien, som rækker langt ud over et hyggeligt lift med GoMore.

MERE END EN HIP IDÉ

Både for borgere, virksomheder og kommuner er der ressourcer, energi og penge at spare ved at deles mere om ting som biler, udstyr og maskiner, men også offentlige arealer og lokaler.

”Vi sætter ikke gang i deleøkonomiske initiativer, bare fordi deleøkonomi er hipt lige nu. Deleøkonomi kan være med til at løse udfordringen med vores meget høje ressourceforbrug, ved at vi eksempelvis bruger affald som en ressource, og helt specifikke udfordringer som pladsmangel i byerne, ved at vi bruger delebiler og bedre udnytter offentlige kvadratmeter,” forklarer Line Bech, programleder for Cirkulær Økonomi i Gate 21.

REGIONALT FOKUS PÅ DELEØKONOMI

Deleøkonomi er også i fokus hos både Region Hovedstaden og Region Sjælland. Henrik Madsen, der er chefkonsulent hos Region Hovedstadens enhed for Mobilitet & Teknologi, fortæller om regionens arbejde:

”Vi er optagede af, hvordan deleøkonomi kan være én af løftestængerne for grøn vækst og den cirkulære økonomi-dagsorden. Vi har endvidere en stor opgave i forhold til at mindske trængsel i hovedstaden, og derfor arbejder vi blandt andet med bybiler. Vi har lige startet et projekt, hvor familier i København og Frederiksberg har sagt ja til at få opmagasineret og undvære deres biler i en periode til fordel for offentlig transport, delebiler og elcykler.”

Region Sjælland har fokus på erhvervslivet og gennemfører for tiden en challenge, ”Region Sjælland deler – 2017,” for at finde idéer til, hvordan små og mellemstore virksomheder kan udnytte vækstmulighederne i deleøkonomien.

HVER TREDJE KOMMUNE DELER

Inden workshoppen har Implement Consulting Group lavet en undersøgelse blandt deltagerne, for at tage den deleøkonomiske puls hos de repræsenterede kommuner.

Undersøgelsen viste, at mere end hver tredje af de deltagende kommuner har gang i deleøkonomiske initiativer, og der er stor interesse for at arbejde mere med området.

DELEØKONOMI KAN STYRKE FÆLLESSKABER

Fællesskaber og netværk er centrale i deleøkonomi, fortæller Emmy Laura Perez Fjalland. Hun er ph.d.-studerende i deleøkonomi og byudvikling ved Roskilde Universitet og Dansk Arkitektur Center og har fulgt projektet Deleby, der blev afsluttet i 2016, tæt.

”Deleøkonomi dækker over en række metoder og organisationsformer og handler om at gentænke, hvad ressourcer er, og hvordan de kan fordeles anderledes. Deleøkonomiske initiativer kan være med til at etablere og styrke partnerskaber, som bidrager til sunde bundlinjer hos virksomheder, lokal erhvervsudvikling og grøn omstilling,” forklarer hun.

ET VÆLD AF DELE-IDÉER

Workshoppen resulterede i en liste med i alt 64 idéer, heraf 12 særligt prioriterede idéer.
I samarbejde med flere af deltagerne har Gate 21 indsendt en idé til Region Sjællands challenge.

De fire højest prioriterede idéer fra workshoppen var:

– Udnytte offentlige kvadratmeter bedre, så anvendelsesgraden bliver højere.

– Omdefinere affald, så lokale iværksættere kan eksperimentere med innovativ genanvendelse.

– Lånefællesskaber i boligforeninger – eksempelvis værktøj.

– Kataloger over transportdeleløsninger.

Er du interesseret i at gå videre med en idé, som måske kan blive et projekt i Gate 21, eller vil du have mere information, kan du kontakte programleder for Cirkulær Økonomi Line Bech på line.bech@gate21.dk.