DEMONSTRATIONSPROJEKTER

CASE

Christiansport: Nye fortsatsrammer i en af Københavns bevaringsværdige bygninger

CASE

Jyllingevej: Nye lydvinduer mod trafikerede Jyllingevej

CASE

Storgården: Lydlandskabsmåling i Storgården

Vejledning

Trafikstøj: Håndtering af støjhensyn ved renovering af almene boliger

Vejledning

Lydisolering mellem boliger