Med Albertslund Lille Skoles underskrift på partnerskabsaftalen er Carbon 20- samarbejdet er for alvor gået i gang. Flere virksomheder forventes snart at følge trop.
 
Albertslund Lille Skole er en friskole, der ligger lige ud til Vestskoven i Albertslund.
Vestskoven er Vestegnens største rekreative område med søer, åer og beplantninger.


Potentialet er en besparelse på 15%
Den første gennemgang af skolen viser, at Albertslund Lille Skole kan reducere CO2-udledningen med 15 %, hvis samtlige spareforslag gennemføres.


Skolen har dog allerede igangsat flere energibesparende tiltag. Fx har det naturgasfyrede centralvarmeanlæg, der forsyner varme til alle skolens bygninger, har fået installeret en kondenserende gaskedel med vejr-kompenserende varmestyring, således at anlægget nu kører energioptimalt.


Det bliver spændende at følge skolens CO2 reducering henover de næste par år, da de har en masse spændende tiltag i sigte.


Velkommen til Albertslund Lille Skole!