Egedal kommune er i færd med at udvikle et helt nyt byområde. Men med nye lokalplaner følger også nye udfordringer i forhold til områdets trafik. Egedal kommune har derfor testet en ny prototype, som ved hjælp af data, kan forudsige trafikmønstre. 

Projektet Den Regionale Datahub har fokus på at bringe kommunale data i spil for at løse nogle af kommunernes udfordringer. En af de udfordringer, der er fokus på, er de trafikudfordringer, der kan komme, når man laver lokalplansændringer.

Den udfordring er der nu en løsning på. Udfordringen tager sit afsæt i Egedal Kommune, som er i færd med at udvikle et nyt byområde, Egedal By, med 1300 boliger over den næste 10 år.

Prototypen er udviklet, som den første af cirka 13 i Den Regionale Datahub, af SNC-Lavalin Atkins med data fra TomTom. I tæt samarbejde med Egedal Kommune og Gate 21 står vi nu med en prototype, der tager sit afsæt i Egedal By, som kan forudse trafikudviklingen de næste 10 år. Ved at inddrage demografiske data for byudviklingsområdet, er det muligt for kommunen at forudse trafikudviklingen over de næste 10 år og på den måde får kommunen mulighed for at reagere på de trafikale problemer, før de reelt er der.

”Det er ganske nyt og et konkret bidrag til, hvordan man med data kan skabe værdifuld indsigt i en kommune, der er i færd med en lokalplanændring stor som lille, fortæller Lise Søderberg, seniorprojektleder i Gate 21 og fortsætter:

”Prototypen er udviklet, så den i princippet kan skaleres til andre kommuner – man skal blot udskifte visse datakilder med andre og tilpasse den til andre kommuners lokalplansændringer.”

Se flere eksempler på, hvordan data kan skabe grøn omstilling