Den Regionale Datahub 2.0

Projektet Den Regionale Datahub 2.0 er en videreudvikling af projektet Den Regionale Datahub 1.0, hvis formål er at fremme datasamarbejde på tværs af forvaltninger, kommuner og sektorer til fordel for grøn vækst og øget livskvalitet.

Målet er at:

  • Mobilisere et datafællesskab på tværs af kommuner og regioner og med deltagelse af andre partnere.
  • Skalere de mest modne og relevante prototyper udviklet i Den Regionale Datahub 1.0,
  • Udvikle et par nye prototyper, som skal imødekomme to af regionens udfordringer inden for enten mobilitet, klima og miljø eller drift.

 

Nyt datafællesskab

Formålet er at etablere et datafællesskab på tværs af kommuner, regioner og andre interessenter. Et fællesskab for dynamiske by-data, der skal stimulere kommuner og regioner til at igangsætte og høste gevinster inden for teknik- og miljøområdet. Både de gevinster, som allerede er identificeret og blot mangler udbredelse og de gevinster, vi ikke er bekendt med endnu. Midlet til at nå derhen er at udnytte de fælles kompetencer og erfaringer, der er blandt de deltagende kommuner og regioner samt at opdyrke fælles viden og skabe fælles konkrete løsninger på de udfordringer, der ligger i at gøre brug af blandt andet de dynamiske data.

Datafællesskabet er en videreudvikling af projektet Den Regionale Datahub og en reel version 2.0, som med fordel kan komplementeres af den sandkassemetode, der er identificeret og anvendes i projektet Sikker og Anvendt Data (SAnD). Begge projekter har produceret viden, metoder og resultater, som kan bringes med ind i et fortsat fællesskab og derved bevares i det fremtidige arbejde. Det er målet, at datafællesskabet skal arbejde tæt sammen private aktører og med relevante offentlige myndigheder og fællesskaber.

 

Skalering af modne prototyper

Formålet med at skalere nogle af prototyperne udviklet i Den Regionale Datahub 1.0 er, at flere kommuner kan få glæde af både grønne og økonomiske gevinster. Prototyperne bliver videreudviklet og tages til et nyt niveau, samtidig med at de testes over en længere periode, så de deltagende kommuner kan afprøve dem og få glæde af de gevinster, de forventes at give. Målet for de enkelte prototyper, der skal skaleres er, at der samles en række kommuner, som er interesseret i at være med, hvorefter udfordringen beskrives og der gennemføres en fornyet markedsdialog med potentielle leverandører. Herefter vil der blive indgået OPI-aftaler med leverandører, der skal forestå videreudvikling af de prototyper, som skal afprøves i større skala.

 

Udvikling af nye prototyper

Formålet er at udvælge og udvikle nye skalerbare prototyper inden for mobilitet, klima og miljø, der identificeres med udgangspunkt i regionens og kommunernes behov. Emnerne udvælges i tæt dialog med parterne og med inspiration fra den metode, som allerede er udviklet i Den Regionale Datahub med udgangspunkt i Design Thinking og OPI.

Projektet understøtter udfordringer på flere fagområder, blandt andet reduktion i udledningen af CO2 og drivhusgasser ved at bruge teknologi og data til at gøre hverdagens transport nemmere og grønnere; øge udnyttelsesgraden af eksisterende kommunale bygninger samt løse udfordringer med øget vandstrømme som følge af klimaforandringer, skybrud med videre. Projektet har særlig fokus på at udnytte de muligheder der er i ny teknologi, data og digitalisering, som bidrager til en mere innovativ, grøn region med højere livskvalitet for regionens borgere.

 

Læring fra Den Regionale Datahub 1.0

Innovationsprojektet Den Regionale Datahub resulterede i konkrete bud på, hvordan man kan anvende data til at skabe bedre og mere bæredygtige byer og samfund. Vi har lavet fire videoer om metoder og gode erfaringer, som du kan se nedenfor.

 

Fra idé til prototype:

 

Markedsdialog som metode:

 

Gevinstidentificering som metode:

 

Om at arbejde databaseret og om udfordringer med at dele data:

https://youtu.be/WmhSaws-teo

KONTAKT

Projektleder
Lise Søderberg 

lise.soederberg@gate21.dk

Varighed

Januar 2020 – Maj 2021

Partnere

 Støttet af Region Hovedstaden

Nyheder

Optimering af energiforbrug og udnyttelse af kommunale bygninger (Artikel, Teknik & Miljø, juni 2021)

 

Læs mere om resultaterne fra projektet

Ny metode til at identificere gevinster i udviklingsprojekter

Den Regionale Datahub har sammen med Teknologisk Institut og i dialog med kommuner udviklet en metode til at identificere og visualisere potentielle gevinster. Værktøjet kan også anvendes af andre projekter og kommuner.

>> Læs nyheden om den nye metode her
>> Læs blogindlægget på vores Smart City Blog her