Den Regionale Datahub

Data for grøn vækst og øget livskvalitet

Data for grøn vækst og øget livskvalitet

Klimaforandringer, øget mobilitet og et stigende behov for at optimere ressourcer er blot nogle af de store udfordringer, danske kommuner i dag står overfor. Samtidig er der et stigende pres på kommunernes økonomiske råderum.

For at opretholde det høje serviceniveau og imødekomme nye behov med smartere løsninger, er omstilling af ressourcer en nødvendighed.

Data kan være en del af svaret. Brugen af data kan hjælpe kommunerne til, sammen med markedet, at finde løsninger på deres udfordringer.

Mængden af data vokser med eksplosiv fart. Blandt andet i kraft af sociale medier og smartphones og gennem stigende deling mellem offentlige myndigheder, virksomheder og flere andre.

Projektet Den Regionale Datahub er startet ud fra ideen om, at et tværkommunalt datasamarbejde kan løse nogle af udfordringerne, fremme intelligent byudvikling, øge borgernes livskvalitet og samtidig skabe grøn vækst.

Projektet er igangsat af Loop City-kommunerne og Region Hovedstaden med det formål at udvikle en konkret model for en datahub. Den skal efterfølgende kunne implementeres af kommunerne.

Projektet er nu i innovationsfasen. Her vil der i samarbejde med markedet blive skabt og testet løsninger på en række udfordringer. Det sker i forskellige spor, der hver fokuserer på konkrete områder, for eksempel intelligent trafikstyring og klimasikring.

Undervejs i projektet vil de deltagende kommuner blandt andet få et større indblik i egne data og i værdien af at dele data på tværs af kommunegrænser. Kommunerne vil desuden få øget sine kompetencer indenfor data og Smart City.

 

Visionen for Den Regionale Datahub er at skabe værdi for borgere, kommuner, regioner og virksomheder i Greater Copenhagen ved øget brug af data på tværs.

 

 

Vores mission er at udvikle en model for Den Regionale Datahub, der fremmer datasamarbejde på tværs af forvaltninger, kommuner og sektorer – til fordel for grøn vækst og øget livskvalitet