Data for grøn vækst og øget livskvalitet

Stigende trængsel, flere folk i byerne og klimaudfordringer. Det er blot nogle af de store udfordringer, som danske kommuner skal finde nye løsninger på.

Data er en del af svaret. Og virksomhederne er klar til at løse udfordringerne i tæt samarbejde med kommunerne. Men kommunerne skal også arbejde sammen på tværs, for at data kan gøre driften af byer mere effektiv og bæredygtig – for ofte
er problemet ikke afgrænset til en kommunegrænse.

Den Regionale Datahub handler om at skabe konkrete løsninger og vise mulige nye samarbejdsflader. De medvirkende 20 kommuner stiller med reelle og konkrete udfordringer inden for mobilitet, klimasikring og driftsoptimering, som helt aktuelt
skal løses. Efter markedsdialog, hvor virksomheder inviteres til at byde ind med deres ideer, udvælger vi de allerbedste forslag. Herefter tester vi de udvalgte prototyper ude i virkeligheden for at se om og i givet fald, hvordan de løser udfordringerne. Løsningerne evalueres, formidles og præsenteres . På den måde skaber Den Regionale Datahub konkrete erfaringer med brug af kommunernes og andet data til konkrete løsninger, der kan udbredes og implementeres i mange kommuner og dermed bidrage til at løse nogle af de kommunale udfordringer.

Det næste skridt bliver at skalere de allerbedste prototyper i mange kommuner på en gang og lave blivende løsninger i byrummet. Drømmen er på længere sigt at lave et kommunalt Data Community, der kan fortsætte med at udvikle løsninger med afsæt i data.

Læs mere om Den Regionale Datahub på projektets hjemmeside på denregionaledatahub.dk

Projektet er blevet videreudviklet i Den Regionale Datahub 2.0, som du kan læse mere om her.

 

Visionen for Den Regionale Datahub er at skabe værdi for borgere, kommuner, regioner og virksomheder i Greater Copenhagen ved øget brug af data på tværs.

 

 

Om Den Regionale Datahub

Projektet løber fra september 2017 til december 2019. Der er 20 kommuner med i projektet:

Albertslund, Ballerup, Dragør, Egedal, Fredensborg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Københavns, Roskilde, Rødovre, Vallensbæk og Vordingborg Kommune.

Foruden kommunerne er relevante statslige styrelser, vidensinstitutioner og virksomheder tilknyttet projektet i et Advisory Board.

Den Regionale Datahub er finansieret af LOOP City og Region Hovedstaden.

 

Læring fra Den Regionale Datahub 1.0

Den Regionale Datahub resulterede i konkrete bud på, hvordan man kan anvende data til at skabe bedre og mere bæredygtige byer og samfund. Vi har lavet fire videoer om metoder og gode erfaringer, som du kan se nedenfor.

 

Fra idé til prototype:

 

Markedsdialog som metode:

 

Gevinstidentificering som metode:

 

Om at arbejde databaseret og om udfordringer med at dele data: