Den Regionale Datahub

Data for grøn vækst og øget livskvalitet
Opstart af mobilitetssporet

Formålet med mobilitetssporet er at udvikle løsninger på kommunernes udfordringer i forhold til mobilitet og trængsel. Det skal ske i tæt samarbejde mellem kommuner og virksomheder.

På et møde i Den Regionale Datahub den 27. juni formulerede 10 kommuner i Greater Copenhagen 11 behov inden for trafik og transport. Du kan finde præsentationerne fra dagen her.

Markedsdialog

På baggrund af  de 11 behov, er der nu udledt seks konkrete udfordringer, som skal løses i samarbejde med virksomheder. Markedsdialogen er indledt og projektet søger derfor virksomheder, der måske kan skabe løsningen på kommunernes udfordringer ved hjælp af data.

Deadline for besvarelse af spørgsmålene vedrørende mobilitetsudfordringerne i forbindelse med markedsdialogen er 21. september 2018.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte projektleder Lise Søderberg på lise.soederberg@gate21.dk.