Den Regionale Datahub

Data for grøn vækst og øget livskvalitet

Vær med til at skabe Den Regionale Datahub

 

Projektet Den Regionale Datahub er fuldt finansieret, men vi har brug for viden. Og den ligger kommunerne inde med.

Det er i kommunerne, at man ved hvilke aktuelle udfordringer, der er nødvendige at tage fat på. Derfor er det afgørende, at Den Regionale Datahub forankres i regionens kommuner, der derfor inviteres med ombord på projektet.

Der er store gevinster at høste for de kommuner, der deltager.

  • Deltagelsen giver en unik indflydelse på hvilke udfordringer, der bliver arbejdet med i projektet. Kommunen kan således være med til at forme projektet med udgangspunkt i egne behov.
  • Inden for de enkelte spor får kommunerne et overblik over hvilke data, de har i fagsystemerne samt viden om ejerskabet til dem. Det kan bidrage til, at kommunerne bedre kan organisere deres data internt.
  • Ved at deltage i projektet får kommunerne indsigt i værdien af tværgående datafællesskaber og mulighed for aktivt at bidrage til den fælleskommunale og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi via fokus på ”big data” samt deling af data. Blandt andet på opendata.dk
  • I maj 2018 træder EU’s nye lov om persondata i kraft. De deltagende kommuner vil igennem projektet få afklaret hvilke data, der er personfølsomme, og hvad der må deles.

Kom med ombord

Den 8. juni blev der afholdt kick-off for kommunerne. Det kan du læse mere om her. Hvis din kommune er interesseret i at deltage i projektet eller måske bare følge med fra sidelinjen, er du velkommen til at kontakte projektleder Lise Søderberg på lise.soederberg@gate21.dk.

Den 27. juni blev projektets første spor sat i gang. Det drejer sig om mobilitetssporet, som du løbende kan læse mere om her på siden.

Hvordan forløber sporene?

Der arbejdes som udgangspunkt med fire forskellige spor, der fokuserer på mobilitet, klimasikring, driftsoptimering og andre tværgående udfordringer.

Der afholdes opstartsarrangementer, når hvert enkelt spor starter op – her folder deltagerne de kommunale udfordringer ud inden for det område, sporet beskæftiger sig med. Udfordringerne bliver konkretiseret og løsningsforslag udarbejdet. På baggrund af det skal de involverede kommuner i fællesskab prioritere hvilke udfordringer, der skal arbejdes videre med.

Efterfølgende bliver markedet involveret, og de udvikler prototyper på løsninger på de udfordringer, kommunerne har valgt at arbejde med. Prototyperne bliver efterfølgende testet i tæt dialog med kommunerne, hvilket gør det muligt at identificere hvilke gevinster, der er ved de forskellige løsninger.

Virksomhedernes rolle i Den Regionale Datahub? 

Markedet bliver for alvor inddraget ved et kick-off-arrangement den 16. august. Her inviteres virksomheder og vidensinstitutioner ind i projektet for, med udgangspunkt i kommunernes behov og udfordringer, at udvikle løsninger ved hjælp af data. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din virksomhed kan deltage i projektet, er du velkommen til at kontakte os.