Den smalle digitale revolution

I denne guide kigger vi nærmere på nye smalbåndsteknologier – hvordan skal en kommune forholde sig til nye teknologier, hvilken rolle har kommunen, og hvilke omkostninger er der forbundet med de nye teknologier for kommunen. Denne guide er for dig, der arbejder i en kommune – og gerne vil forstå den digitale udvikling, de nye buzz-words og kommunens rolle i den digitale fremtid.

God læselyst. 

Download guiden her