Den smarte landsby 

Den smarte landsby er et projekt, som tager afsæt i borgernes behov for at gøre de mindre byer på landet endnu mere attraktive ved hjælp af digitale og datadrevne løsninger.

Den smarte landsby

Projektet skal i samarbejde med lokale borgere fra tre landsbyer i Region Sjælland undersøge, hvordan deres landsby kan blive bedre, mere attraktiv, og tiltrække nye borgere.

Med udgangspunkt i den enkelte landsbys behov skal de væsentligste lokale udfordringer, der kan gøre landsbyerne endnu bedre og mere levende, udpeges i tæt dialog med landsbyborgerne . Udfordringer der gerne skal løses med brug af data og ny teknologi.

Gennem erfaring og tidligere projekter er det bevist at mange udfordringer kan løses med digitale løsninger. Data og ny teknologi kan også understøtte levende bymiljøer i landsbyerne og samtidig bidrage til, at landsbyområderne bliver mere robuste overfor klimaforandringer, attraktive for turister og giver et bedre grundlag for lokale arbejdspladser og hjemmearbejdspladser, så man kan tiltrække nye borgere og fastholde de eksisterende.

Mulighederne for datadrevne løsninger, der bidrager til den smarte landsby, er mange. Det kan for eksempel være:

  • Bedre varsling af stormflod eller højt grundvand, der skaber mere tryghed og klimarobusthed
  • Samkørselsordninger eller andre bæredygtige transportkoncepter, som supplerer den kollektive trafik
  • Skabe et attraktivt miljø omkring gadekæret eller andre centrale mødesteder i landsbyen
  • Bedre drift og styring af fælles bygninger, der kan reducere energiforbruget og optimere udnyttelsen af fælles bygninger i landsbyen
  • Bedre og mere fleksibel affaldshåndtering
  • Bedre service til turister, hvor der samtidig tages hensyn til biodiversitet og natur
  • Deling af ressourcer, for eksempel havemaskiner, køkkenudstyr o. lign. 

 

KONTAKT

Projektleder, Lise Søderberg 

lise.soederberg@gate21.dk

FAKTA

Partnere

Region Sjælland

Varighed

Januar 2022 – februar 2023

Eksempler på arbejdsområder i projektet

Bæredygtig mobilitet

På dette område kan man eksempelvis arbejde med samkørselsordninger eller andre bæredygtige transportkoncepter, som supplerer den kollektive trafik og gør det lettere at komme frem og tilbage fra skoler, fritidsinteresser og andre væsentlige aktiviteter

 

 

Trafiksikkerhed

Her kan man arbejde med trafiksikkerhed på de veje, der går til eller rundt om landsbyen, så det er trygt at stå af skolebussen, cykle til og fra fritidsaktiviteter og lignende.

 

Intelligent belysning

Med intelligent belysning kan man både sikre tryghed på stier og veje, så der blændes op for lyset, når der kommer mennesker, ligesom man kan anvende f.eks. infrarød natbelysning, der ikke hæmmer biodiversiteten.