Tina Wexøe Ertbjerg fra Ballerup Kommune får overrakt et diplom efter hun sammen med de 25 andre deltagere har gennemført kurset i mobilitetsplanlægning. Foto: Gate 21.
 
Af Helle Bygholm
 
”Vi har oplevet et stort behov for viden og værktøjer i kommuner, som gerne vil arbejde mere strategisk med mobilitetsplaner. Bæredygtig mobilitetsplanlægning kræver en tværfaglig og involverende tilgang, der trækker på mange kompetencer i kommuner, trafikselskab  og blandt borgere og erhvervsliv. Dét har været vores fokus på kurset,” siger Anja Puggaard, leder af Grønt Mobilitetskontor i Gate 21.
 
Deltagerne på ENDURANCE-kurset er i løbet af fem kursusgange blevet undervist i den danske version af EU's ’Sustainable Urban Mobility Plans’ suppleret med konkrete erfaringer med mobilitetsplaner og lignende projekter. Deltagerne har samtidig afprøvet værktøjer og metoder i grupper på deres egne mobilitetsplaner, og planen er, at de efterfølgende skal fortsætte arbejdet i egen kommune.
 
Gode værktøjer gør forskellen 
”ENDURANCE kurset har været utrolig relevant for os i Syddjurs Kommune. Sammen med Norddjurs Kommune har vi længe gerne villet arbejde med mobilitetsplanlægning. Kurset har givet os de rette værktøjer og viden til at komme i gang. Vi har parallelt med kurset fået sat gang i at planlægge strategiforløbet for en mobilitetsplan. De værktøjer, som vi har fået introduceret, er super gode, og nogle som vi støtter os op af i hele processen,” siger Lene Riis, klimakoordinator fra Syddjurs Kommune.
 
I løbet af kurset er deltagerne blevet introduceret for Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) manualen. SUMP-manualen guider dig igennem udarbejdelse, realisering og evaluering af en mobilitetsplan. En mobilitetsplan tager afsæt i kommunens eksisterende mål og strategier. Planen kombinerer hensyn til borgerenes behov for at være mobile og leve i gode og sunde omgivelser med klima- og miljøudfordringerne i transporten og den måde, den fysiske infrastruktur er indrettet. 
 
God mobilitet er grundlaget for vækst i kommuner
Med kurset er kredsen af kommuner med en mobilitetsplan gjort større. Deltagerne på kurset kommer fra i alt 11 kommuner, som enten for første gang skal lave en kommunal mobilitetsplan, som står overfor implementeringen af deres eksisterende mobilitetsplan eller som skal udarbejde anden generation af en mobilitetsplan.
 
”På nuværende tidspunkt er der ikke et politisk krav om at arbejde med mobilitetsplaner i kommunerne. Det har betydet, at det kun er de største kommuner, som har en mobilitetsplan. Men der er et enormt potentiale i at få flere kommuner til at arbejde strategisk med bæredygtig mobilitetsplanlægning. God mobilitet er grundlaget for vækst i kommuner, ikke kun i kommuner med stigende indbyggerantal og trængselsproblemer, men også for bopælskommuner med høj udpendling er god mobilitet essentiel for borgere og erhvervsliv.  Derfor er det vigtig,” siger Anja Puggaard.