Det virker, når virksomheder tager medansvar for trængsel og mobilitet

PRESSEMEDDELELSE 10/9 2019:


En ny undersøgelse blandt mere end 8.000 medarbejdere i mobilitetsnetværket Moving People viser, at det nytter, når virksomhederne arbejder aktivt med at gøre medarbejdernes pendling mere bæredygtig. I de virksomheder, som har fokus på den grønne transport, har man formået at knække kurven for pendling i bil, mens andelen af bilpendlere er steget markant i de øvrige virksomheder og på vejene generelt.
Og medarbejderne? De er glade for virksomhedernes fokus.

af | 10. september - 2019 | Transport

Resultaterne fra undersøgelserne præsenteres d. 10. og 11. september 2019, når Moving People i samarbejde med Region Hovedstaden og en bred arrangørkreds slår dørene op for den første danske mobilitetskonference, som udelukkende tager afsæt i FN’s bæredygtighedsmål. Her vil der blive stillet skarpt på tre af samfundets store udfordringer: Klima, sundhed og trængsel. Pressen er velkommen til at deltage.

Når virksomhederne tager medansvar for medarbejdernes pendling ved for eksempel at hjælpe med samkørselsordninger, test af elcykler og ved at stille omklædnings- og badefaciliteter til rådighed, så har det en dokumenteret positiv indvirkning på medarbejdernes transportvaner. Således er andelen af pendlere i bil faldet fra 50 % til 48 % over en toårig periode blandt de virksomheder, som har iværksat ét eller flere tiltag for at fremme grøn transport, mens den i samme periode er steget markant fra 54 % til 59 % i de virksomheder, som ikke har iværksat mobilitetstiltag. At den aktive del af virksomhederne har formået at knække kurven for medarbejdernes bilpendling skal ses i lyset af stigningen i de øvrige virksomheder og den øgede trængsel på vejene generelt. Læs mere om undersøgelsen her.

 

Første danske mobilitetskonference med udgangspunkt i verdensmålene

Undersøgelsen er blevet til, som en del af arbejdet i mobilitetsnetværket Moving People. Et samarbejde mellem DTU, Region Hovedstaden, Movia, Gate 21 og mere end 80 store danske virksomheder, som alle ønsker at sætte fokus på grøn mobilitet. Her er virksomhedernes indsatser blevet kortlagt, og medarbejderne er blevet spurgt ind til deres transportvaner. Ét til to år senere er der fulgt op med en opfølgende kortlægning. Undersøgelsens resultater udfærdiges af DTU og præsenteres på konferencen MOVING PEOPLE – Towards sustainable societies, som er den første mobilitetskonference på dansk grund, som udelukkende tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål og stiller skarpt på, hvordan vi gennem transport kan skabe positive aftryk på tre af vor tids største udfordringer – klima, sundhed og trængsel.

På konferencen kan man blandt andet møde vores nye transportminister Benny Engelbrecht, formand for 2030-panelet Steen Hildebrandt, ekspert i by- og mobilitetsplanlægning Malene Freudendal-Pedersen fra Aalborg Universitet samt nogle af de virksomheder, som er lykkedes med at gøre medarbejdernes pendling mere grøn. Man kan også møde Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, som har støttet Moving People initiativet:

”Vi er nødt til at tage utraditionelle løsninger i brug, hvis vi skal nå i mål med klimaudfordringerne, hvis folk skal slås med mindre trængsel og vi samtidig skal gøre livet lettere for pendlerne. Problemerne bliver ikke løst alene ved at udbygge vejnettet og jernbanerne. Vi skal også have et større samarbejde på tværs af trafikselskaber, offentlige myndigheder, private virksomheder og interesseorganisationer. Jeg er derfor rigtig glad for at se, at virksomhederne vil være med til at løfte deres del af ansvaret,” lyder det fra Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand i Region Hovedstaden, som er medarrangør på konferencen.

 

Holdningsændring i virksomhederne

Den positive udvikling af transportvanerne i så mange af virksomhederne skal ses i lyset af udviklingen i transportsektoren generelt, hvor biltrafikken er steget med næsten en tredjedel på nogle af de mest trafikerede statsveje – og hvor en ny basisfremskrivning fra Energistyrelsen for nyligt viste, at realiteterne på transportområdet halter langt bagefter klimaambitionerne*. Alligevel er Anna Thormann, programleder i Gate 21, positiv, for hun mener, der er sket en holdningsændring i virksomhederne og i samfundet generelt:

”Det at virksomheder går ind og tager et medansvar for medarbejdernes transport har virkelig rykket i de 7 år, jeg har arbejdet med mobilitet. Da vi begyndte, var mange virksomheder tøvende med, om det virkelig var et område, man som arbejdsgiver skal blande sig i. Men det viser sig, at medarbejderne rigtig gerne vil have hjælp til gode transportmuligheder, og nu ser vi, at nogle virksomheder ligefrem tager CO2-aftrykket fra pendlingen med i deres CSR-rapporter. Det indikerer, at virksomhederne er parate til at tage større ansvar for vores fælles udfordringer på det her område”, lyder det fra Anna Thormann, som også er seniorprojektleder på Moving People initiativet.

MOE, er en rådgivende ingeniørvirksomhed med cirka 800 ansatte og blandt de virksomheder i Moving People netværket, som har arbejdet aktivt med medarbejdernes transport. Her har man reduceret medarbejdernes pendling i bil med 11%, mens næsten 40% flere end tidligere er sprunget på cyklen på ture under 10 km:

”Det giver rigtig god mening for os at have fokus på mere miljøvenlig transport. Vi rådgiver selv om grøn omstilling og bæredygtige løsninger for vores kunder, så selvfølgelig skal vi selv gøre det samme”, fortæller Rikke Gemzøe, Kommunikationschef i MOE, som også oplever, at medarbejderne er positive over virksomhedens tiltag:  ”Vi oplever, at mange medarbejdere har henvendt sig med idéer til nye transportkampagner ud over cykling, både tog-kampagner og gå-kampagner, der skal fremme mere bæredygtig transport. Og det lytter vi naturligvis til.”, lyder det fra Rikke Gemzøe.

 

Yderligere information:

 

Kontaktinfo:

Moving People / Gate 21: Anna Thormann: 4368 3444 / Claus Ascanius: 4242 8919
MOE:
Rikke Gemzøe: 2540 0007

Se nøgletal fra transportundersøgelsen her:  Samlet resultatark Moving People

Se eksempel på resultatark fra virksomhederne:  Resultatark MOE

Læs mere om konferencen:
https://movingpeople-greatercph.dk/konference/

Tirsdag er der oplæg af bl.a. Steen Hildebrandt, formand for 2030-panelet. Onsdag kan man møde Transportminister Benny Engelbrecht m.fl. 

Se liste over oplægsholdere her: https://movingpeople-greatercph.dk/konference/demkandumode/

Se hvem der står bag konferencen her: https://movingpeople-greatercph.dk/konference/partnere-bag/

 

Tid og sted:     Gate 21, Auditoriet
                          Liljens Kvarter 2
                          2620 Albertslund

 

Læs mere om Moving People netværket her:
https://movingpeople-greatercph.dk

 

Moving People er støttet af:

 

 

* https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/bf19.pdf

Da vi begyndte, var mange virksomheder tøvende med, om det virkelig var et område, man som arbejdsgiver skal blande sig i. Men det viser sig, at medarbejderne rigtig gerne vil have hjælp til gode transportmuligheder, og nu ser vi, at nogle virksomheder ligefrem tager CO2-aftrykket fra pendlingen med i deres CSR-rapporter.
Anna Thormann, Seniorprojektleder, Moving People

Flere nyheder om Transport:

Seks anbefalinger til nytænkning i transporten ser dagens lys

Læs mere her

Glostrup er første kommune i landet, som afprøver de orange elcykler

Læs mere her

Glostrup Kommune indvier eksperimentelle mobilitetstiltag på Banegårdspladsen

Læs mere her

 

Flere nyheder om Transport:

Seks anbefalinger til nytænkning i transporten ser dagens lys

Læs mere her

Glostrup er første kommune i landet, som afprøver de orange elcykler

Læs mere her

Glostrup Kommune indvier eksperimentelle mobilitetstiltag på Banegårdspladsen

Læs mere her