Branchedirektør i DI Transport Michael Svane (billedet) byder Formel M velkommen som en konstruktiv og innovativ medspiller i udviklingen af landets transportsektor.
“Formel M har en god tilgang til at øge mobiliteten og viser vej mod en intelligent måde at indrette samfundets transport på. Jeg tror, at projektet vil bidrage med nyttig viden og indsigt i arbejdet for en velfungerende transportsektor i Danmark.


Mobilitet sikrer familieliv og klimaprofil
Michael Svane håber, at Formel M’s fokus på øget og fleksibel mobilitet kan hjælpe med at løse de meget konkrete og presserende problemer, som trængsel på vejene skaber for virksomhederne:


“For det første ved vi, at vores medlemmers medarbejdere har en kritisk grænse for daglig transport på en time, hvis de skal kunne opretholde balancen mellem arbejds- og familieliv. Trængsel giver spildt tid, og spildt tid giver utilfredse medarbejdere.


For det andet har DI Transports medlemmer rigtig mange biler på vejene, og når de holder stille, koster det ikke alene samfundet tid og penge, det skaber også en dårlig klimaprofil for branchen. Derfor er øget mobilitet helt afgørende for vores medlemmer.”


Mobilitetsgulerod frem for pisk
Branchedirektøren lægger ikke skjul på, hvad DI Transports interesse for projektet bunder i: At en velfungerende transportsektor hviler på en sammenhæng mellem mobilitet, klima og vækst. Og at frivillige aftaler og samarbejde mellem virksomheder og kommuner for DI Transport er at foretrække frem for øgede afgifter og bompenge:


“Formel M interesserer os, fordi vi meget gerne vil styrke gulerodsdelen frem for pisken, når trængslen på vejene skal ned. Og de erfaringer, Formel M får, kan forhåbentligt give virksomhederne nogle ideer og værktøjer i arbejdet med at fremme mobiliteten for både varer og medarbejdere.”


DI Transport er en brancheorganisation under Dansk Industri, og fungerer som det erhvervspolitiske samlingspunkt for foreninger og virksomheder med tilknytning til transporterhvervene.