Plan C's nye CTS-guide hjælper bygherrer med at komme hele vejen rundt om projektet, når de planlægger nye CTS-anlæg eller optimerer eksisterende.

 

Skal man vælge et simpelt CTS-system, der kun styrer bygningens ventilation og kan indstilles til et nat- og et dagmodus? Eller skal man vælge en avanceret CTS-løsning, der styrer alle bygningens tekniske installationer og kan indstilles nøje efter brugen af bygningen f.x. hvis der er forældremøder på en skole om aftenen?

”For mange kommunale bygherrer kan det være en udfordring at finde ud af, hvor meget af teknikken i en bygning, der skal styres ved hjælp af CTS.”

Således forklarer Petra Andersen, der er medlem af Energiteamet i Ishøj Kommune og tidligere projektleder i Plan C.

Men nu er der hjælp at hente for kommunerne. I samarbejde med fire kommuner, Schneider Electric, Energiforum Danmarks CTS-netværksgruppe og Trend Controls har Plan C udviklet det digitale værktøj ’CTS-guiden’, der kan lette arbejdet med at finde frem til de rigtige CTS-løsninger.

”Mange kommuner kan have stor gavn af at få bedre overblik over tekniske anlæg i eksisterende bygninger, som de ønsker at styre. Herunder over hvilke krav, de bør stille til etablering af nye CTS-systemer i nye byggeprojekter. CTS-guiden kan hjælpe med at give dette overblik” siger Petra Andersen, og tilføjer:

”CTS-guiden hjælper kommunale bygherrer med at komme hele vejen rundt om bygningen, når de skal etablere nye CTS-systemer eller opgradere eksisterende CTS-anlæg.”

Styr på teknik og organisering
Petra Andersen forklarer, at CTS-guiden både giver råd og værktøjer til, hvordan bygherren skal få afklaret de tekniske og de organisatoriske forhold, der knytter sig til etablering og drift af et CTS-system.
De tekniske forhold handler om, hvilke tekniske anlæg, CTS-anlægget skal styre. Det kan være alt fra lys til automatisk vinduesåbning til styring af driftalarmer.
De organisatoriske forhold handler fx om, hvem der styrer CTS-anlægget. Her skal kommunen blandt andet afklare, om anlægget skal styres centralt af den kommunale ejendomsforvaltning, eller om det skal styres af servicelederen i den enkelte ejendom.

Afklaringsfasen er vigtig
Petra Andersen forklarer, at det er vigtigt at kommunale bygherrer meget tidligt afklarer:
•    Bygningsforhold (bygningens fysiske rammer og tekniske anlæg)
•    CTS-anlæggets omfang (hvor meget af bygningens teknik skal CTS-anlægget styre og hvor avanceret skal styringen være)
•    Kompetencer (hvem skal styre CTS-anlægget, og stemmer deres kompetencer overens med de krav, som den valgte løsning stiller)

Derfor er der også lagt særlig vægt på afklaringsfasen i CTS-guiden (fase 1 i guiden).

”Jo mere tid bygherren bruger på at få afklaret sine behov, jo bedre kan man træffe sine valg på et velfunderet grundlag. Det kan godt forekomme lidt langsommeligt, men på lidt længere sigt er det de gode forberedelser, som bliver ressourcebesparende, fordi man har truffet de rigtige valg,” siger Petra Andersen.

CTS-guiden indeholder både råd og vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan bygherren kan planlægge implementering og drift af fremtidige CTS-anlæg. Blandt disse er en ”tjekliste  for CTS-proces”, der kan hjælpe bygherren med at få præciseret sinekrav til CTS-anlægget over for leverandøren.

Brug CTS-guiden på: www.cts-guide.dk

Hvad er CTS-anlæg?
Et CTS-anlæg er betegnelsen for de computerbaserede produkter, der anvendes til overvågning, styring og regulering af bygningsanlæg. Et CTS-anlæg kan i princippet styre alle en bygnings tekniske installationer.
CTS står for Central Tilstandskontrol og Styring.
 
Hvad er fordelen ved CTS-styring?
De to primære fordele ved at bruge CTS-anlæg er:
•    Bedre bygningsforhold – CTS anlæg kan f.x. forbedre indeklimaet og forebygge fugt som kan medføre skader på bygningen.
•    Energibesparelser – CTS-anlæg kan give energibesparelser f.x. ved at lys justeres efter, hvornår bygningen er i drift.

 

Af Maj Marie Carlsen