DK2020 i hovedstadsområdet

I juni 2020 aftalte KL, Realdania og de 5 regioner en partnerskabsaftale om at udarbejde pariskompatible klimaplaner for hele Danmark. Partnerskabet hedder ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”. For hver region er der aftalt en regional organisering, hvor en regional operatør skal støtte kommunerne i udarbejdelse af klimaplaner.

I Hovedstadsområdet varetages denne rolle i et samarbejde (kaldet Hovedstadsområdets sekretariat for DK2020) mellem KKR Hovedstaden/Gate 21 og Region Hovedstaden, hvor Gate 21 er projektleder på opgaven.  

 

Rolle og opgaver for de geografiske organiseringer er således:

– Lokal klimafaglig facilitator for DK2020 – klimaplaner for hele Danmark i hver region (facilitere den lokale indsats)
– Sparringspartner for ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’ kommuner i de respektive regioner i udarbejdelse af klimaplaner
– Arrangere og facilitere faglige workshops og peer learning med deres respektive DK2020 kommuner
– Understøtte kommunernes databehov, fx fastsættelse af baseline og scenarieplanlægning
– Finansiering af og/eller ansøgning om konsulentbistand til udviklingsopgaver i samarbejde med kommunerne i geografien
– Samle læring på tværs af kommunerne og levere ind til den overordnede projektledelse

Hovedstadsområdets sekretariat for DK2020 vil koordinere indsatsen med kommunernes DK2020 klimaplaner med blandt andet projektet Energi på Tværs, samt KKR Hovedstadens 7 VIP projekter.

KONTAKT

Projektleder
Karina Andrade

karina.andrade@gate21.dk

Varighed

Oktober 2020 – Juni 2023

Partnere

KKR Hovedstaden, Gate 21 og Region Hovedstaden.