DK2020 i Sjællandsregionen (Sjællands Klimaforum)

I juni 2020 aftalte KL, Realdania og de 5 regioner en partnerskabsaftale om at udarbejde pariskompatible klimaplaner for hele Danmark. Partnerskabet hedder ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”. For hver region er der aftalt en geografisk organisering, hvor en regional operatør skal støtte kommunerne i udarbejdelse af klimaplaner.

I Sjællandsregionen varetages denne rolle i et samarbejde (kaldet Sjællands Klimaforum) varetaget mellem KKR Sjælland (ved Gate 21) og Region Sjælland.  

 

Rolle og opgaver for de geografiske organiseringer er således:

– Lokal klimafaglig facilitator for DK2020 – klimaplaner for hele Danmark i hver region (facilitere den lokale indsats)
– Sparringspartner for ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’ kommuner i de respektive regioner i udarbejdelse af klimaplaner
– Arrangere og facilitere faglige workshops og peer learning med deres respektive DK2020 kommuner
– Understøtte kommunernes databehov, fx fastsættelse af baseline og scenarieplanlægning
– Finansiering af og/eller ansøgning om konsulentbistand til udviklingsopgaver i samarbejde med kommunerne i geografien
– Samle læring på tværs af kommunerne og levere ind til den overordnede projektledelse

KONTAKT

Projektleder
Nina Marie Holmboe

nina.marie.holmboe@gate21.dk

Varighed

Oktober 2020 – Juni 2023

Partnere

Region Sjælland, KKR Sjælland, Gate 21