Aftalen blev underskrevet d. 28. maj 2014 mellem fra venstre Wim Elfrink, Executive Vice President for Industry Solutions and Chief Globalisation Officer hos Cisco, Frank Jensen, overborgmester i København, John Schmidt Andersen borgmester i Frederikssund og Steen Christiansen, borgmester i Albertslund.  Foto: Robert Rosier fra TPEX INTERNATIONAL

Af Lene Ulsted Carlsen

DOLL’s Living Lab, hvor producenter præsenterer LED-gadebelysning i fuld skala, er et centralt element i samarbejdet mellem Cisco og de tre kommuner København, Frederikssund og Albertslund. Et samarbejde der handler om at udvikle fremtidens digitale infrastruktur – the Internet of Everything – og de klimavenlige, smarte byer, som tilpasser sig borgernes behov. Det blev understreget ved underskrivelsen af partnerskabsaftalen i maj 2014, hvor områdedirektør for By, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund Kommune, Niels Carsten Bluhme, præsenterede DOLL’s potentiale i partnerskabet:


”I DOLL’s Living Lab i Hersted Industripark laver vi et levende lyslaboratorium, hvor LED-gadelys og styringssystemer bliver testet i fuld skala. Og det skal fremtidens digitale infrastruktur – Cisco's Internet of Everything – være en del af. Så vi som kommune kan få en dybere forståelse for de nye teknologier og bruge dem til at lette hverdagen for borgerne. Kommunerne har brug for at udvikle teknologierne sammen med borgere, virksomheder og forskere – og dét kan vi i DOLL.”

Aftale giver nye muligheder i DOLL’s Living Lab
23 leverandører præsenterer otte styresystemer, 50 forskellige typer af gadelamper fordelt på 280 lysmaster i Living Lab’et, der står færdigt til september 2014. Aftalen med Cisco giver DOLL en række nye muligheder for at udvikle styringssystemer og teste nye teknologier i området.

”Aftalen er vigtig for DOLL, fordi det giver os mulighed for at sætte fokus på andre teknologier end lys. Teknologier som kan give byer værdifuld information om eksempelvis energiforsyning, trafik og borgernes adfærd,” fortæller Kim Brostrøm, teknologichef i DOLL og fortsætter:

”Samtidig er samarbejdet med Cisco vigtigt for de leverandører, vi har i Living Lab. Sammen kan vi være med til at modne et marked for de nye teknologier.”

Sensorer styrer lyset – og renovation, vand og trafik
I aftalen med Cisco ligger en række initiativer, som bliver implementeret i DOLL’s Living Lab fra efteråret 2014.

”Vi vil blandt andet arbejde sammen om en lokaliseringssoftware. Den vil kunne lokalisere personer med et tændt WiFi på en smartphone – ikke hvem de er, men hvor de er. Det kan give os en masse information om borgernes bevægelsesmønstre, som vi kan bruge til eksempelvis trafikstyring eller udvikling af produkter eller services, der kan opfylde specielle behov,” forklarer Kim Brostrøm.

Herudover vil Living Lab i samarbejde med Cisco blive udstyret med en række sensorer, som blandt andet kan måle luftforurening, samt videokameraer der livestreamer fra området. Videokameraerne kan genkende og skelne mellem eksempelvis biler, lastbiler og cyklister og omdanne den information til data, som kan bruges i forbindelse med analyse af trafikmønstre.

”DOLL har potentialet til, at store virksomheder vil indgå samarbejder med os omkring udviklingen af nye teknologier – og dermed skabe vækst og nye markedsmuligheder,” siger Kim Brostrøm.

Første skridt mod et Smart City Living Lab

For DOLL er aftalen med Cisco blot første skridt på vejen til nye samarbejdsaftaler:

”Selvom DOLL er et belysningslaboratorium, oplever vi for øjeblikket, at store virksomheder inden for telekommunikation, web og data, som eksempelvis CISCO, IBM, ORACLE, Global Connect, viser interesse for at blive samarbejdspartnere,” siger Flemming Madsen, sekretariatschef i DOLL.

”Det hænger sammen med, at belysningsanlægget er den centrale infrastruktur i fremtidens  smarte by– og at DOLL er ganske unik, når det gælder kombinationen af de tre labs – Quality Lab, Virtual Lab og Living Lab – og mulighederne for at afprøve løsninger i praksis.

Læs mere om samarbejdet med Cisco her