Foto: Shutterstock

 

De danske gadelamper står for et energiforbrug på omkring 350 GWh om året. Med intelligent styret LED-belysning kan dette energiforbrug reduceres med op til 60%. Det er anledningen til, at DTU Fotonik i samarbejde med Gate 21 og Albertslund Kommune har slået dørene op til DOLL, som er et nationalt Green Lab. Her inviteres virksomheder, kommuner og regioner med til at udvikle fremtidens intelligente LED-belysning.

 

”De danske regioner og kommuner skal skifte udendørsbelysning for 2-3 mia. kr. over de næste 2-3 år. DOLL skal være med til at sikre, at den massive investering bringer det danske samfund den optimale belysning kombineret med maksimale energibesparelser,” udtaler Flemming Madsen, der er leder af DOLL’s sekretariat.Han fortsætter:

 

”Det globale marked for intelligente belysningsløsninger er stort. EU-kommissionen har kortlagt fotonik-brancherne og forventer en fordobling af beskæftigelsen i Europa frem mod 2020. DOLL skal hjælpe danske virksomheder med at udvikle eksportstærke løsninger, som vi kan teste i fuld skala i vores laboratorier. Vi taler ikke kun om gadelamper, men også om løsninger, der fx integrerer IT og sensorer i lysmaster, så lyset kan tilpasse sig borgernes behov og fungere som et informationsnetværk i byen. Det er bare en del af det store potentiale, som moderne LED-teknologi tilbyder. Vi tror på, at LED-belysning meget vel kan blive Danmarks nye eksporteventyr.”

 

DOLL er støttet af Green Lab under Energistyrelsen med 15 mio. kr., der efter etablering kanaliseres videre til brugerne – virksomheder såvel som kommuner og regioner – i form af rabatter på brugen af DOLL’s laboratorier. DOLL er desuden støttet af Region Sjælland og Region Hovedstaden. Her ser man frem til at stimulere erhvervslivet og skabe energioptimeringer på en og samme tid:

 

”DOLL giver vores virksomheder en fremragende mulighed for at udvikle og teste nye produkter i et brugernært miljø i samarbejde med forskningsinstitutionerne og det offentlige. Projektet er et symbol på vores ambition i hovedstadsregionen om at fremme et konkurrencedygtigt erhvervsliv på området, samtidig med at vi bliver grønnere og mere energieffektive”, siger Lars Gaardhøj (S), formand for Region Hovedstadens Miljø- og grøn vækstudvalg.

 

DOLLs faciliteter er under færdiggørelse på DTU Risø Campus. Her vil en række avancerede fotometriske testinstrumenter i løbet af efteråret vil stå klar til små og mellemstore danske virksomheder, som kan teste nye løsninger sammen med kunderne, danske kommuner og forsyningsselskaber. Samtidig starter etableringen af det udendørs showroom i Albertslund i Hersted Industripark, hvor udendørs armaturer, master og intelligente styresystemer skal testes.

 

Fakta om LED

  • LED står for Light Emitting Diode. Teknologien har eksisteret siden 1962
  • Tilbagebetalingstiden på LED-armaturer er i dag typisk 2-3 år
  • Et LED-armatur lyser i gennemsnit i 10 år uden behov for udskiftning
  • Ved overgang fra traditionelle lyskilder til LED reduceres energiforbruget typisk med 50%. Med intelligent styring kan energiforbruget reduceres med yderligere 20%.
  • DOLL vurderer, at der vil blive udskiftet gadebelysning i Danmark for 2-3 mia. over de næste 3-5 år.