DONG er påbegyndt gravearbejdet i Hersted Industripark. Det bliver tilstræbt, at lukke huller så hurtigt som muligt. Foto: Gate 21.
 
Af Lene Ulsted Carlsen
 
Det første gravearbejde til Europas største levende showroom for lys er allerede begyndt. 280 nye, gadelamper af 50 forskellige typer fra 16 forskellige leverandører skal fremover kaste lys over veje og stier i Hersted Industripark i Albertslund. Her demonstrerer leverandørerne innovativ, intelligent og energibesparende LED-belysning for beslutningstagere. 
DOLL har i et udbud valgt DONG til at etablere LED-belysningen i Living Lab.
 
”DOLL er et spændende udviklingsprojekt, vi som entreprenør gerne vil være en del af. LED-belysning fremtiden, og DONG Energy vil gerne være med til at skabe fremtidens store energibesparelser på området,” siger projektleder Kurt Bodenhoff fra DONG Energy, der også understreger, at Living Lab efter etableringen giver DONG Energy mulighed for – på lige fod med andre entreprenører – at tage deres kommunale kunder med på besøg i området. 
 
Liv og lys i Living Lab 
”Det er en stor milepæl, at vi har haft første spadestik til Living Lab i Hersted Industripark. Vi har nu i knap et år arbejdet på at tiltrække producenter og leverandører til Living Lab. Derfor er det nu en stor tilfredsstillelse så småt at se Living Lab tage form.” fortæller Kim Brostrøm, teknologichef i DOLL. 
Kim Brostrøm har i samarbejde med leverandørerne og DONG Energy i de seneste måneder bestilt de mere end 280 lysarmaturer og master, som DONG Energy skal bruge til at etablere Living Lab. 
 
Ingen huller i vejene
Det er ikke kun det store anlægsarbejde, der skal tages hensyn til og planlægges i etableringen af Living Lab.
 
”Vi ’låner’ jo vej- og stistrækninger i stort industriområde i Albertslund Kommune til vores store showroom. I den forbindelse er der en række virksomheder, som vi både skal informere og tage hensyn til,” siger Kim Brostrøm, der har et tæt samarbejde med kommunen om netop informationen af områdets virksomheder. 
 
Også DONG Energy er bevidste om, at etableringen af Living Lab skal være så gnidningsfri som muligt for områdets virksomheder:
 
”Vi har i planlægningen taget højde for, at udgravede huller lukkes så hurtigt som muligt, og at vi mindst muligt generer den erhvervstrafik, der er i området,” fortæller Kurt Bodenhoff. 
 
Entreprenørarbejdet i Living Lab gennemføres i perioden marts til juni 2014. Herefter vil der arbejdes med at sikre, at belysningens styresystemer fungerer optimalt. Living Lab åbner primo september 2014.