Høje-Taastrup Kommune lod i 2009 2.000 parcelhuse termografere fra luften i håb om at kunne kortlægge potentialerne for at spare energi. Foto: COWI
 
Af Signe Munch-Pedersen 
 
Kun én ud af 10 boligejere mener, at deres boligs energimærke er dårligere end E. Men faktum er, at hele 46% af boligejerne har en bolig med energimærke E eller værre. Det viser en analyse gennemført af Dansk Byggeri i 2013. 
 
Der er derfor et stort behov for at synliggøre energiforbruget og besparelsespotentialet overfor husejerne, mener Høje-Taastrup Kommune. Beregninger fra Statens Byggeforskningsinstitut viser nemlig, at energirenovering af den private boligmasse vil kunne nedbringe sektorens energiforbrug med 52 procent. 
 
’Men hvis boligejerne ikke kender til sparepotentialet, kan vi heller ikke motivere dem til at energirenovere. Derfor er den første udfordring at synliggøre den potentielle gevinst ved at energirenovere,’ fortæller klimakonsulent Steen Olesen fra Høje-Taastrup Kommune. 
 
Termograferede 2.000 boliger fra luften
Høje Taastrup Kommune lod i 2009 2.000 huse 3D-termografere fra luften i håb om at få et godt datagrundlag for at gå i dialog med husejerne om deres energiforbrug. I 2010 måtte kommunen dog konkludere, at lufttermograferingerne var behæftet med for mange fejlkilder. 
 
Termograferingerne kunne for eksempel ikke afsløre dårligt isolerede vinduer eller skelne mellem et velisoleret og et velventileret tag. 
 
Drømmeværktøj klar til brug
Kommunen opgav dog ikke ambitionen om at skabe et grundigt overblik over husejernes energiforbrug. 
 
I forbindelse med projektet ’Høje-Taastrup Going Green’ har kommunen samarbejdet med COWI om at udvikle et værktøj, der kobler kommunens eksisterende luft-termograferingsdata med blandt andet GIS-data, BBR-information og det kendte el- og varmeforbrug. 
 

Resultatet er, at Høje-Taastrup Kommune nu har et udviklet et værktøj, der giver kommunen et komplet overblik over energiforbruget på enkelthus-niveau. 

’Med det nye værktøj kan vi målrette informationsindsatsen til de boligejere, der kan få størst gevinst ved at gå i gang’, fortæller Sten Olesen.

Høje-Taastrup Kommune vil i 2015 afholde borgermøder for de parcelhusområder med de største energibesparelsespotentialer. 

 
Husejerne vil se forbrug via portal
Høje-Taastrup Kommune håber i fremtiden at kunne offentliggøre en portal, hvor husejerne kan se deres eget energiforbrug og potentialer for besparelser. 
 
Fra foråret 2015 vil boligejere, håndværkere og BedreBolig-rådgivere i Høje-Taastrup Kommune kunne få adgang til viden om de lokale potentialer for energibesparelser. 
 
Mange kommuner arbejder med kortlægning
En række kommuner fremlagde ved Geoforums temadag den 27. november 2014 deres erfaringer med kortlægning af husejernes energiforbrug og besparelsespotentialer.
 
Se præsentationerne fra arrangementet her