Med omfattende forskningsaktiviteter inden for klassiske ingeniørdiscipliner og nye forskningsfelter, er DTU som forskningsinstitution med til at sikre et højt niveau inden for teknisk videnskab og naturvidenskab i Danmark. Med sine mange internationale aktiviteter hører DTU herudover blandt de bedste tekniske universiteter i Europa. Det er derfor med stor glæde, at Miljøvidenparken byder velkommen til DTU.

Med DTU som partner sikrer Miljøvidenparken ikke alene adgangen til den nyeste forskningsbaserede viden. DTU vil samtidig spille en vigtig rolle i det trepartssamarbejde mellem private virksomheder og forskningsinstitutioner, som er en central del af Miljøvidenparkens idegrundlag.