EFFECT4buildings

40 procent af det samlede energiforbrug i EU stammer fra bygninger. Der er derfor et stort potentiale for energibesparelser i europæiske bygninger, som vi i dag ikke får indfriet. Det skyldes blandt andet en mangel på finansieringsmodeller målrettet renovering af bygninger og redskaber til at nedbringe risici. Selvom man kender til de tekniske løsninger, kan man stå over for udfordringer ift. konfliktende interesser, tidspres, øremærkede eller begrænsede budgetter og manglende kompetencer.

EFFECT4buildings vil udvikle nye værktøjer og forbedre eksisterende, for at kunne give offentlige ejendomsansvarlige et sæt finansielle værktøjer samt instrumenter til risikostyring, der kan understøtte implementeringen af ​​energibesparelser.

Projektets partnere vil i samarbejde med kommunale bygningsejere og private teknologileverandører indhente og dele viden om teknologiske løsninger. Derudover vil projektet udvikle og afprøve forskellige modeller og redskaber, som for eksempel ESCO/EPC, Green Leasing Contracts, Multi Service Contracting (MSC), bundling og prosumerism. Resultater fra projektet vil løbende blive lagt op på denne side.

Multi service contracting

Gate 21 vil særligt fokusere på at udvikle en model for Multi Service Contracting. Begrebet dækker over en holistisk tilgang til renoveringsprojekter, der medtager flere parametre såsom energi, drift, indeklima og vedligehold. Denne tilgang nedsætter risiko for suboptimering og har desuden et gennemgående fokus på at sikre en god overlevering til drift samt fastholdelse af den ønskede effekt over tid.

Partnere

County board of Dalarna (SE), Environmental office of Lappeenranta region (FI), Innlandet Fylkeskommune (NO), Vidzeme planning region (LV), Gate 21 (DK), Association of Communes and Cities of Małopolska Region (PL), Foundation Tallinn Science Park Tehnopol (EE), State Real Estate Ltd (EE), Sustainable Building Cluster in Dalarna (SE)

Projektleder
County board of Dalarna (SE)

Finansiering og varighed

EFFECT4Buildings har et samlet budget på 2.491.078 EUR og finansieres gennem EU’s grænseregionale Interreg program; Baltic Sea region (Interreg BSR).

Projektet løber fra oktober 2017 til december 2020.

KONTAKT

Programleder
Lone Rasmussen Otte

lone.rasmussen.otte@gate21.dk