Effect4buildings

40 procent af det samlede energiforbrug i EU stammer fra bygninger. Der er derfor et stort potentiale for energibesparelser i europæiske bygninger, som vi i dag ikke får indfriet. Det skyldes blandt andet en mangel på finansieringsmodeller målrettet renovering af bygninger.

Effect4Buildings vil udvikle nye finansielle modeller, og forbedre eksisterende, for at skabe de nødvenlige redskaber, der kan give offentlige bygningsejere større incitament og mulighed for at gennemføre energirenoveringer.

Projektets partnere vil i samarbejde med kommunale bygningsejere og private teknologileverandører indhente og dele viden om teknologiske løsninger. Derudover vil projektet udvikle og afprøve forskellige modeller og redskaber, som for eksempel ESCO/EPC, bundling, Green Leasing, multi-service-contracting (MSC) og rosumerism.

Multi-service-contracting

Gate 21 vil særligt fokusere på at udvikle multi-service-contracting. Begrebet dækker over helhedsorienterede finansieringsmodeller, der udover renovering også kan involvere byggeriets driftsomkostninger, interne servicekrav og indeklima som mulige parametre.

KONTAKT

Projektleder

Malene Bugge Larsen

malene.bugge.larsen@gate21.dk

Varighed

Oktober 2017 – september 2020

Partnere

County board of Dalarna (SE), Environmental office of Lappeenranta region (FI), Hedmark county council (NO), Vidzeme planning region (LV), Gate 21 (DK), Association of Communes and Cities of Małopolska Region (PL), Foundation Tallinn Science Park Tehnopol (EE), State Real Estate Ltd (EE), Sustainable Building Cluster in Dalarna (SE)

Projektleder
County board of Dalarna (SE)

Finansiering

Effect4Buildings har et samlet budget på 2.491.078 EUR og finansieres gennem EU’s grænseregionale Interreg program; Baltic Sea region (Interreg BSR).