Lektor Brian Vad Mathiasen har sammen med kolleger fra Aalborg Universitet kortlagt store varmepumpers teknologiske stade og omkostningsniveau. Pumperne er en afgørende del af vindenergiens fremtid, mener han.

“For selvfølgelig skal vi have flere vindmøller op, men vi skal også kunne udnytte møllernes energi om natten eller på andre tidspunkter, hvor borgerne bruger lidt el. ”


Lav strøm til varme
Forskernes kortlægning af hvilke teknologier, der kan integrere vindmøllestrøm i stor skala, tager fat på en meget aktuel problematik i arbejdet med vedvarende energi: Had vi gør med vindenergien, når den er kommet ind i systemet?


Udfordringen er samtidighed i produktion og forbrug af energi, forklarer Brian Vad Mathiasen. Vindmøller producerer ganske enkelt ikke kun energi, når vi har brug for den.


Derfor har Energi Øresund som mål at finde en metode til at udnytte vindenergien på en ny måde i energisystemerne, og her er store varmepumper i fjernvarmesystemer den mest effektive metode.


“Varmepumperne kan bruge strøm til at producere varme effektivt. Derfor er varmepumperne det allervigtigste element i at få vindstrømenergi ind i systemet på kort sigt, hvis man vil gøre det mest effektivt,” fortæller Brian Vad Mathiasen.


Ny teknologi nødvendig inden 2020
Både i Sverige og i Danmark er der store planer for at sætte vindmøller op fortæller forskeren. 


“I Danmark skal halvdelen af elforbruget dækkes af vindkraft inden 2020. Det svarer til ca. 17-19 TWh. I Sverige vil tallet være 20 procent vindkraft i 2020, svarende til ca. 30 TWh. Udviklingen afhænger dog af nye støtteordninger i Sverige. Samfundsøkonomisk er der god ræson i både at sætte flere vindmøller op. Men det er helt afgørende, at vi sikrer teknologier til integration af vindmøllestrøm via varmepumper på begge sider af Øresund.”


Fakta:
Rapporten ’Framework conditions and public regulation for wind turbines in the Øresund Region’ er bestilt af  Energi Øresund og er udarbejdet af Aalborg Universitet, Danmark.  Læs rapporten.