Fremover får benzinstanderen færre kunder hos Fredericia Kommune, der netop har indviet fire nye elbiler i form af ombyggede Peugeot Partnere. (Foto: Fredercia Kommune)


50 medarbejderne i Fredericia Kommune mødte mandag den 3. oktober op på Fredericia Brandstation for at prøvekøre kommunens fire nye elbiler. Fredericia Kommune havde inviteret alle kommunens medarbejdere til at teste elbilerne, for at give bilerne den bedste start på deres nye tilværelse.


Elbiler uden merudgifter
Forud for købet af de fire nye elbiler har Fredericia Kommune undersøgt, om det kunne lade sig gøre at introducere elbiler omkostningsneutralt i kommunens vognpark. Fredericia Kommune har derfor lavet en tilbundsgående kortlægning af, hvordan kommunens vognpark er sammensat og bliver udnyttet, og derigennem finde mulige besparelser.


“Det var et mere omfattende arbejde at gennemføre kortlægningen, end vi forventede, men til gengæld blev resultatet overraskende godt. Beregningerne viser nemlig, at kommunen havde et betragteligt besparelsespotentiale, hvis man blandt andet reducerede i antallet af biler og centraliserede administrationen og servicen af dem,” fortæller natur- og miljøchef Peter Krongaard-Kruse.


Analysen viste samtidig, at kommunen umiddelbart kunne sælge seks økonomisk og miljømæssigt dårlige biler og udskifte dem med fire elbiler, som kunne dække samme kørselsbehov.


Et demo-projekt i Formel M
Kortlægningen af kommunens bilpark og medarbejdernes transportadfærd er en del af Formel M’s demonstrationsprojekt om bæredygtige transportpolitikker for større enheder, som Fredericia Kommune deltager i sammen med tre andre kommuner.


Formel M arbejder bl.a. med at kortlægge udvalgte partneres vognparker og undersøge medarbejdernes nuværende transportvaner både i arbejdsøjemed og ved pendling til og fra arbejde. Projektet arbejder bredt med tiltag, der kan forebygge transport, øge anvendelsen af kollektiv transport, og forbedre anvendelsen af individuel transport.


Guide til andre kommuner
Arrangementet var planlagt i samarbejde med Designskolen Kolding, som Fredericia Kommune samarbejder med i forskningsprojektet etrans. Etrans handler om at bane vejen for elbiler i Danmark. Fredericia Kommune er med for at vise, hvordan elbiler kan introduceres i kommunerne.


Fredericia Kommunes erfaringer med kortlægningen af vognparken er sammen med Designskolen Koldings forskning på området blevet samlet i en publikation fra etrans med titlen “Kom godt i gang med elbiler – med erfaringer fra Fredericia Kommune”.


Formel M er et offentligt-privat innovationsprojekt, der gennemføres i et samarbejde mellem 17 private og offentlige partnere samt 3 forskningsinstitutioner. Projektet arbejder med bæredygtige transportvaner og er en del af Gate 21.