Bæredygtig Bundlinje

En grøn forretningsplan

Bæredygtig Bundlinje giver sammen med en række kommuner hjælp til at gøre virksomheder grønnere ved eksempelvis at udvikle produkter, der undgår affald, at genanvende ressourcer eller spare på materialer eller energi. Tiltagene bliver skrevet ind i en strategisk grøn forretningsplan – skræddersyet til virksomheden.

Den grønne forretningsplan i Bæredygtig Bundlinje tager udgangspunkt i de tiltag, som har størst potentiale i virksomheden for at give bundlinjegevinst. Den grønne forretningsplan kan eksempelvis handle om:

 

Energiogmaterialebesparelser_groen Energi- og Materialebesparelser

Potentialer for at udnytte råmaterialer bedre og spare på energien. Læs mere her.

Industriel-symbiose_groen Industriel symbiose

Potentialer for at restprodukter eller affald kan bruges som ressource i andre virksomheder. Det handler eksempelvis om at udnytte overskudsvarme eller genanvende restprodukter. Læs mere her.

Cirkulaerokonomi_groen Cirkulær produktudvikling og –design

Nye produkter og produktdesign kan tage højde for at undgå affald og udnytte produktets materialer. Det kan eksempelvis ske ved at genanvende materialer, designe produkter med lang levetid, som kan repareres eller skilles ad og genanvendes. På den måde kan virksomheders produkter indgå i det økonomiske kredsløb igen og igen. Læs mere her.

Hent faktaark
Udvikling af grønne forretningsplaner i Bæredygtig Bundlinje

Virksomhedscases

Støttede projekter under Erhvervsstyrelsens ‘Grøn Omstillingsfond’

Carbon 20

Miljøstyrelsens projekt ‘Stærkere uden spild’