Bæredygtig Bundlinje

Cirkulær produktudvikling og
–design

Cirkulær produktudvikling og -design er at udvikle produkter, som skaber mindre affald på forskellige måder. Det kan eksempelvis være at forlænge levetiden, gøre dem lette at reparere eller udfase farlige stoffer, så produkterne nemmere kan genbruges.

Eksempler på cirkulær produktudvikling og -design

Miljøministeriet har i udgivelsen ‘Stærkere uden spild’ samlet 14 cases om ressourceeffektivitet i små og mellemstore virksomheder. Nedenfor et par eksempler fra casesamlingen:

Eksempel Excellent Systems
Virksomheden Excellent Systems producerer ramper og gulve. Ramperne er lavet i PELD-plast og har en skridsikker overflade, som gør dem gode til vådrum og for gangbesværede.

Excellent Systems tilbyder et vugge til vugge-koncept, som betyder, at alt, hvad der bliver produceret, skal udlede og efterlade et minimum af forurening, spild og affald. Virksomheden sørger for, at kundens ramper er i god stand, afhenter udtjente ramper og erstatter med nye. Alle materialer fra udtjente ramper genanvendes til nye ramper. Herudover genan¬vender virksomheden sit eget affald fra produktionen og sparer penge på at håndtere affaldet.

Sammenlagt sparer Excellent Systems over 15 procent af deres udgifter til køb af materialer og over 15 procent af udgifterne til at håndtere affald ved at have et cirkulært fokus på produktdesignet. Excellent Systems vurderer, at udgifterne til tiltaget er tilbagebetalt efter 4-5 år.

Eksempel DanSign
Et andet eksempel på en virksomhed, der arbejder med cirkulært produktdesign er virksomheden DanSign. Virksomheden leverer skiltesystemer i høj kvalitet og unikt design.

Med produktlinjen, PlanSign, har virksomheden fokuseret på bæredygtighed og ressourceeffektivitet lige fra designprocessen. Helt i ånd med principperne bag cirkulær økonomi er der blevet lagt vægt på at bruge miljøvenlige materialer og fremstillingsmetoder.

Levetiden af skiltene blev forlænget betragteligt, og kunden kan selv udskifte teksten, ligesom skiltene er blevet lettere at vedligeholde. PlanSign er verdens første Cradle to Cradle certificerede skiltesystem.

DanSign oplever, at flere kunder efterspørger de Cradle to Cradle certificerede skilte. Og i takt med, at kendskabet til vugge-til-vugge-filosofien øges, forventes interessen at stige tilsvarende.

Hvad er cirkulær økonomi?

Grundtanken i cirkulær økonomi er at undgå affald. Det kan eksempelvis ske ved at genanvende materialer eller designe produkter med en længere levetid, som kan genbruges og repareres. På den måde kan produkterne indgå i det økonomiske kredsløb igen og igen.

Virksomhedscases

Støttede projekter under Erhvervsstyrelsens ‘Grøn Omstillingsfond’

Carbon 20

Miljøstyrelsens projekt ‘Stærkere uden spild’