Bæredygtig Bundlinje

Energi- og materialebesparelser

Energi- og materialebesparelser handler om at udnytte råmaterialer bedre og realisere besparelser på energiregningen eller på indkøb af råvarer og halvfabrikata.

Eksempler på energi- og materialebesparelser

Eksemplerne er hentet fra projektet Carbon 20 og KPMG’s casesamling ‘Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet’:

Eksempel Studio 10
Personalerestauranten Studie 10 har reduceret affald med 57 procent ved at udarbejde og implementere en handlingsplan for Studie 10’s madproduktion, som blandt andet gik ud på at udnytte madrester bedre. Handlingsplanen blev til i et samarbejde med Københavns Kommune gennem Carbon 20-projektet , som skabte kontakt mellem en klimakonsulent og Studie 10. Besparelserne har gavnet Studie 10’s konkurrenceevne, og Københavns Kommune har taget endnu et skridt mod ambitionen om at sænke CO2-niveauet i kommunen.

Eksempel Celsa Steel Service
Et andet godt eksempel er virksomheden Celsa Steel Service i Ølstykke, som på to år har reduceret mængden af stålskrot med 11 procent. Det har betydet besparelser på 300.000 kroner årligt.

En ny storebæltsbro om året

Eller cirka 21 milliarder kroner. Det er det samlede potentiale for at spare på materialeforbruget i danske produktionsvirksomheder. Det svarer til 6 procent i gennemsnit per år.

Syddansk Universitet 2014

Virksomhedscases

Støttede projekter under Erhvervsstyrelsens ‘Grøn Omstillingsfond’

Carbon 20

Miljøstyrelsens projekt ‘Stærkere uden spild’