Bæredygtig Bundlinje

Industriel symbiose

Industriel symbiose er et samarbejde, hvor én virksomheds restprodukter eller affald genanvendes som ressource hos en anden virksomhed.

Eksempler på industriel symbiose

Eksemplerne er hentet fra Frederikssund Erhverv og Miljøministeriet, som har udgivet casesamlingen ‘Stærkere uden spild’:

Eksempel Haldor Topsøe, E.ON A/S og Symbiose Frederikssund
I Symbiose Frederikssund, som Frederikssund Erhverv står i spidsen for, samarbejder kommunen med lokale virksomheder. Med afsæt i virksomhedernes indberetninger om energi og affald til kommunen, bliver virksomheder matchet ud fra, hvilket affald de producerer, og hvilke råmaterialer de ønsker. Et godt eksempel på industriel symbiose er et samarbejde mellem Haldor Topsøe og E.ON A/S, hvor overskudsvarmen fra produktionen i Haldor Topsøe leverer cirka halvdelen af fjernvarmen i Frederikssund.

Eksempel Gyproc, Asnæsværket og Kalundborg Symbiosis
Et andet eksempel på industriel symbiose er virksomheden Gyproc som udvikler, fremstiller og markedsfører gipsplader. Tidligere fik Gyproc leveret gips fra miner i Spanien. Den import er for størstedelen skrottet til fordel for lokale, miljøvenlige alternativer.

Som en del af Kalundborg Symbiosis modtager Gyproc gips fra blandt andet Asnæsværket, der har gips som et biprodukt i forbindelse med røggasrensning. Gyproc anvender i dag næsten udelukkende den røggasren¬sede gips samt recirkuleret gips fra markedet. Gyproc sparer transport af gips fra Spanien, og da gips i sig selv er billigt, udgør transporten en væsentlig del af omkostningerne. De investeringer, virksomheden har gjort for at kunne håndtere og forarbejde gipsen, er tilbagebetalt i løbet af 2-3 år.

Virksomhedscases

Støttede projekter under Erhvervsstyrelsens ‘Grøn Omstillingsfond’

Carbon 20

Miljøstyrelsens projekt ‘Stærkere uden spild’

130-410 millioner kroner årligt!

Potentialet er stort for at genanvende affald i samtlige brancher i hovedstadsregionen. Det største potentiale ligger i bedre udnyttelse af materialer, samt en højere genanvendelse af den affald, der i dag brændes.

 

Region Hovedstaden 2013