“I Carbon 20 kommer jeg til at kende virksomhederne fra en anden side end normalt, fordi vi har fælles interesser, nemlig klima. Derfor tror jeg også, at mit tilsyns- og godkendelsesarbejde bliver lettere fremover,” fortæller miljømedarbejder Per Møller fra Allerød Kommune.


”Mange kommuner vil gerne hjælpe de lokale virksomheder med at blive mere energieffektive, sådan at kommunen når sine egne klimamål og bidrager til en grøn vækst. Men kommunerne mangler i dag konkrete redskaber til at kunne løse den opgave,” fortæller projektleder Lone Kelstrup fra Gate 21.


Som løsning på det har Green Cities-kommunerne, i samarbejde med Næstved Kommune, Kommunernes Landsforening, DTU og Aalborg Universitet, udviklet projektet Carbon 20. Projektet skal udvikle redskaber og modeller for, hvordan kommuner og virksomheder kan samarbejde om energibesparelser.  
 
Nye kompetencer til tilsynsmedarbejdere
I Carbon 20 bliver miljømedarbejdere uddannet til at fungere som klimaambassadører i de nye klimapartnerskaber mellem kommuner, virksomheder og universiteter.


Miljømedarbejderne kommer bl.a. på kursus i, hvordan de på bedste vis får engageret virksomhederne i det nye samarbejde, sparrer med virksomhederne om energiarbejdet og hjælper med at udpege fokusområder i virksomheden.

 ”Carbon 20 projektet giver mig helt sikkert nye værktøjer. Det drejer sig fx om at vurdere, hvor der kan være en rentabel energibesparelse. Det lærer jeg af energikonsulenten, når vi er på besøg hos virksomhederne. Sådan et værktøj er også nyttigt i forbindelse med det almindelige tilsyn på virksomheder og landbrug,” fortæller miljømedarbejder Per Møller fra Allerød Kommune.


Virksomheder vil gerne partnerskaber
Hele 87 virksomheder har nu underskrevet en partnerskabsaftale med Carbon 20. En partnerskabsaftale giver en virksomhed mulighed for at få lavet en energigennemgang, og muligheden for at trække på konsulenter og universitetsfolk i forhold til at få gennemført større eller mindre klimainitiativer.


Én af de virksomheder, der har underskrevet en partnerskabsaftale er it- og televirksomheden Jaynet.


”Vi ser meget frem til at kunne sparre med kommunen omkring, hvordan vi opnår yderligere mål. Og vi vil meget gerne lade os influere, hvis miljømedarbejderne, universitetsfolk eller konsulenter har gode ideer, vi kan bruge,” fortæller direktør André D. Dommer.
 
Læs mere om Carbon 20  og Green Cities


Om Green Cities
Green Cities er et samarbejde mellem kommuner, der vil gøre en ekstra indsats for at beskytte og forbedre miljøet og arbejde langsigtet med at udvikle et bæredygtigt lokalsamfund.

Samarbejdet bygger på 10 bæredygtighedsområder og 16 fælles mål. Desuden skal de deltagende kommuners indsats revideres hvert år, for at sikre udvikling og fremdrift i samarbejdet. De seks Green Cities kommuner er: Albertslund, Allerød, Ballerup, Herning, Kolding og København.