Fjerde kursusdag i ENDURANCE-kurset: Bæredygtig mobilitetsplanlægning i byer

 

Kursusdagen har fokus på værktøjer, der kan sikre en grundig kvalitetsvurdering af planen og værktøjer til at måle på fremdriften. Sikring af at tiltag gennemføres og tilpassen, at der følges op på fremdriften og at mobilitetsmålene nås.

 

Kurset er en del af projektet ENDURANCE, der gennemføres i alle EU-lande. Målet med ENDURANCE er at udbrede Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) på nationalt såvel som europæisk niveau.

 

Kurset afholdes af Gate 21 og Tetraplan.

 

Målgruppe: Kurset henvender sig til byplanlæggeren og/eller trafikplanlæggeren. Der er stadig ledige pladser på kurset.

 

Dato: 2. september 2014, kl. 10.00-16.00

 

Øvrige kursusdage: d. 4. marts, d. 8. april og d. 17. juni

 

Sted: Vognporten 2, 2620 Albertslund

 

Undervisere: Anette Enemark, direktør i Tetraplan og Anja Puggaard, mobilitetskonsulent i Gate 21

 

Tilmelding: Via mail til anja.puggaard@gate21.dk