Anden kursusdag i ENDURANCE-kurset: Bæredygtig mobilitetsplanlægning i byer.

 

Kursusdagen omhandler værktøjer og metoder til at involvere eksterne parter, samt kommunikation af visionen. Hertil teori om adgang, kompetencer og tilegnelse i forhold til at ændre vaner hos borgerne og brugerne. Teoretisk input fra Roskilde universitet.

 

Kurset er en del af projektet ENDURANCE, der gennemføres i alle EU-lande. Målet med ENDURANCE er at udbrede Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) på nationalt såvel som europæisk niveau.

 

Kurset afholdes af Gate 21 og Tetraplan.

 

Målgruppe: Kurset henvender sig til byplanlæggeren og/eller trafikplanlæggeren. Der er stadig ledige pladser på kurset.

 

Dato: 8. april 2014, kl. 10.00-16.00

 

Øvrige kursusdage:d. 4. marts, d. 17. juni og d. 2. september 2014.

 

Sted: Vognporten 2, 2620 Albertslund

 

Undervisere: Anette Enemark, direktør i Tetraplan og Anja Puggaard, mobilitetskonsulent i Gate 21

 

Tilmelding: Via mail til anja.puggaard@gate21.dk