Hvordan laver du en mobilitetsplan? – konkrete erfaringer fra danske kommuner

 

Tid: Kl 9-10, torsdag den 4. december 2014

Sted: VEJFORUM, Nyborg Strand 

 

Baggrund

Kommunerne står med udfordringer omkring koblingen mellem trafikken, byplanlægningen, klimaet, erhvervsudviklingen og det gode liv. Et stigende antal kommuner adresserer udfordring gennem en bæredygtig Mobilitetsplan. De store byer er gået foran og har allerede lagt deres mobilitetsplaner frem. Næste bølge af kommuner med andre vinkler og udfordringer er nu på vej.

Sessionen på Vejforum 2014 sætter skarpt på de middelstore og mindre kommuners læringsprocesser om:

 

 • samarbejde på tværs af kommunegrænser og med trafikselskab
 • tværfagligt samarbejde internt i kommunen
 • paraply-planen som samler kommunens projekter og planer
 • handleplaner for tiltag

 

Formål

At øge videngrundlaget for bæredygtig mobilitetsplanlægning i Danmark – hvilke udfordringer og læring giver arbejdet med bæredygtig Mobilitetsplanlægning.

 

Indhold i  sessionen

 • Introduktion ved Anja Puggaard, Grønt Mobilitetskontor i Gate 21
 • Bæredygtige mobilitetsplaner (SUMP) i dansk perspektiv ved Anette Enemark, Mobilitetschef i Movia
 • Bæredygtige mobilitetsplaner i EU-perspektiv og ENDURANCE ved Pamela Mühlmann, ICLEI – engelsk oplæg
 • Erfaringer med formulering af mobilitetsaktiviteter i Helsingør Kommune ved Sidsel Birk Hjuler
 • Erfaringer med the tværkommunale samarbejde og samarbejde mellem kommune og trafikselskab ved Anne Bach, Midttrafik og Thomas Thume Nielsen, Norddjurs Kommune
 • Debatspørgsmål – sum 2 og 2 i 2 minutter over spørgsmålene inden debat i plenum:

  • Hvad kan du lære af oplæggene?
  • Hvad er det for en type mobilitetsplan din kommune skal lave næste gang?
  • Hvad skal mobilitetsplanen kunne?

 

Efter sessionen

Har du mod på mere debat så kom glad til MØDESTEDET, her kan du debattere videre med Anette Enemark og Anja Puggaard: Vi tilbyder viden om SUMP, netværk og erfaringer fra kursusforløb for kommuner og trafikselskaber.

 

Læs mere om Vejforum 2014 her.

 

Læs mere om ENDURANCE her.