Af Maj Marie Carlsen

Besøg bæredygtige taghaver i Sverige den ene dag, og hør om det danske ingeniørfirma Rambølls erfaringer med innovativ genbrug af regnvand den næste. Dette er et par eksempler på besøgssteder fra Green Cooperation Denmark-Swedens nye showcaseprogram inden for temaet klimatilpasning.

”Med showcase-programmerne kommer vi med eksempler på, hvordan udenlandske delegationer kan kombinere spændende besøg i Danmark og Sverige inden for nogle af de områder, hvor landene har grønne styrkepositioner.”

Således fortæller Anette Kørchen Brædder, der er projektleder i netværket State of Green, der sammen med det svenske netværk GreenTech Visits har etableret besøgstjenesten Green Cooperation Denmark-Sweden. 

Besøgstjensten tilbyder showcaseture inden for i alt fire temaer: Klimatilpasning, bæredygtig byudvikling, biogas og affaldshåndtering.

”Vi har taget udgangspunkt i fire temaer, som Danmark og Sverige begge har stærke kompetencer inden for, men som de også håndterer på forskellig vis. Ved at besøge begge lande kan man således på relativt kort tid opleve en meget bred vifte af løsninger,” siger Anette Kørschen Brænder om baggrunden for de fire temaer.

Same same, but different
Ifølge Anette Kørschen Brænder giver det god mening at arrangere ture, der kombinerer besøg på begge sider af Sundet:

”Man har både i Danmark og Sverige en ambitiøs og innovativ tilgang til det grønne område, men vi griber ofte opgaverne forskelligt an. Når vi arrangerer ture til virksomheder i både Danmark og Sverige, kan vi vise de udenlandske besøgende flere forskellige løsninger inden for det samme fagområde, eksempelvis affaldshåndtering,” forklarer hun.


Flere målgrupper
Green Cooperation Denmark-Sweden arrangerer både ture til virksomheder, der arbejder med greentech løsninger og til projekter, der demonstrerer de løsninger, som virksomhederne har udviklet.

Anette Kørschen Brænder forklarer, at turene henvender sig til udenlandske beslutningstagere fra såvel den offentlige som den private sektor:

”Der er stor forskel på, hvordan den grønne innovation og udvikling foregår i forskellige lande. I Kina er det for eksempel i høj grad den offentlige sektor, der har midler til at udvikle nye løsninger, mens det i USA primært er den private sektor,” siger hun og tilføjer:

”De fire temature er blot eksempler på, hvad delegationerne kan besøge. Vi vil altid skræddersy turen, så der er det bedste match mellem delegationen og de virksomheder og organisationer, de skal mødes med.”

Se de fire showcase programmer:

Urban climate adaption

Sustainable Cities – Sustainable living

Waste utilization, recycling & reuse

Biogas: The clean renewable alternative

Læs mere om besøgstjenesten på:
State of Green

GreenTech Visits